Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) o romskoj populaciji 2011.–2012. u BiH

Naslovnica i Zbirna tabela rezultata
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Sažetak
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

I Uvod
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

II Uzorak i metodologija istrazivanja
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

III Obuhvat uzorka i karakteristike domacinstava i ispitanika
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

IV Smrtnost djece
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

V Ishrana
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

VI Zdravlje djece
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

VII Voda i sanitacija
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

VIII Reproduktivno zdravlje
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

IX Razvoj djeteta
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

X Pismenost i obrazovanje
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

XI Zaštita djeteta
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

XII HIV AIDS i seksualno ponašanje koje povećava rizik od prenosa HIV-a
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

XIII Pristup masovnim medijima i koristenje informacijsko komunikacijskih tehnologija
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

XIV Konzumiranje duhana i alkohola
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

XV Subjektivno blagostanje
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak A Dizajn uzorka
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak B Spisak osoblja uključenog u istraživanje
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak C Procjena nivoa uzoračkih grešaka
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak D Tabele o kvaliteti podataka
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak E Pokazatelji MICS4 o romskoj populaciji u BiH brojnici i nazivnici
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak F Upitnici za MICS4 o romskoj populaciji u BiH
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak G Tabele o obrazovanju prema ISCED klasifikaciji
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

 

 

 

 

Sažetak - infografika

VIDEO (You Tube)


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children