Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) BiH 2011. - 2012.

Korice i zbirna tabela rezultata
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Sazetak
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

I Uvod
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

II Uzorak i metodologija istrazivanja
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

III Obuhvat uzorka i karakteristike domacinstava i ispitanika
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

IV Ishrana
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

V Zdravlje djece
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

VI Voda i sanitacija
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

VII Reproduktivno zdravlje
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

VIII Razvoj djeteta
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

IX Pismenost i obrazovanje
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

X Zaštita djeteta
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

XI HIV AIDS i seksualno ponasanje koje povećava rizik od prenošenja HIVa
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

XII Pristup masovnim medijima i koristenje informacijsko komunikacijskih tehnologija
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

XIII Konzumiranje duhana i alkohola
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

XIV Subjektivno blagostanje
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak A Dizajn uzorka
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak B Spisak osoblja ukljucenog u istrazivanje
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak C Procjena nivoa uzorackih gresaka
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak D Tabele o kvaliteti podataka
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak E Pokazatelji MICS4 u BiH brojnici i nazivnici
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak F Upitnici za MICS4 u BiH
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak G Stanje uhranjenosti djece NCHS standard
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

Dodatak H Tabele o obrazovanju prema ISCED klasifikaciji
[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

 

 
Search:

 Email this article

unite for children