Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Prezentacija rezultata ankete o stanju i položaju djece i žena u BiH

Sarajevo, 15. februar 2013. – „Istraživanje višestrukih pokazatelja-MICS“ osmišljeno je kako bi se prikupile statistički značajne, međunarodno uporedive procjene ključnih indikatora u oblastima zdravstva, obrazovanja i dječije zaštite. Kao i u prethodnim istraživanjima ove vrste, anketa je sprovedena u cijeloj zemlji i uzorak je reprezentativan za cjelokupno stanovništvo. Svi prikupljeni podaci su rodno razvrstani, tako da ukazuju gdje postoje razlike između spolova značajne za ciljano djelovanje. Ovo je bio prvi put da je MICS istraživanje sadržalo i posebnu komponentu za prikupljanje reprezentativnih podataka o romskim domaćinstvima u BiH.

UNICEF-ovi partneri u implementaciji ankete bili  su Ministarstvo za ljudska prava BiH, Federalno ministarstvo zdravstva (putem Zavoda za javno zdravstvo FBiH), Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Agencija za statistiku BiH, UN Women, UNFPA i UNHCR.

Ukupno je anketirano skoro 7,500 domaćinstava u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, uključujući 1544 romskih domaćinstava, od novembra 2011 do aprila 2012.  UNICEF i partneri ovim istraživanjem došli su do statistički relevantnih podataka koji na drugi način ne bi bili dostupni.

MICS je prvobitno razvijen s ciljem pružanja podrške državama u mjerenju napretka ka postizanju međunarodno dogovorenih ciljeva koji su doneseni kao rezultat Svjetskog skupa za djecu, održanog 1990. godine. Prvi krug MICS istraživanja proveden je od 1995. godine u više od 60 zemalja. Od tada, kao dio ciklusa istraživanja, provedeno je skoro 230 istraživanja u više od 100 zemalja.

Od početka provedbe MICS-a, provedena su tri kruga istraživanja (1995, 2000. i 2005-6. godine). U Bosni i Hercegovini (BiH) je MICS prvi put proveden kao dio drugog globalnog ciklusa istraživanja (MICS2) 1999/2000. godine, te drugi put kao dio trećeg ciklusa (MICS3) 2005/06. godine.

Rezultati „Istraživanja višestrukih pokazatelja-MICS za Bosnu i Hercegovinu“„Istraživanja višestrukih pokazatelja - MICS za romsku populaciju u Bosni i Hercegovini“ prezentirani su 19. februara 2013 u Sarajevu.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children