Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

EU, UNICEF i USAID: Djeca s poteškoćama imaju ista prava kao i sva djeca

Sarajevo, 3.12.2012 – Povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba s invaliditetom u Bosni i Hercegovini, EU, UNICEF i USAID zajedno  pozivaju cjelokupno društvo i donosioce odluka da pridaju veću pažnju i osiguraju veća ulaganja u pomoć djeci i mladima s poteškoćama u ostvarivanju njihovih prava. 

„Djeca s poteškoćama zaslužuju istu priliku da dobiju najviše od života i da se i njihov glas čuje, posebno zbog toga što su više izloženi nasilju, zanemarivanju i zlostavljanju“ izjavila je predstavnica UNICEF-a, Florence Bauer. „Trebamo ukloniti barijere koje onemogućuju puno učešće djece s poteškoćama – od programa koji zanemaruju njihove potrebe do predrasuda koje umanjuju njihove mogućnosti da daju svoj doprinos. UNICEF je predan saradnji s partnerima s ciljem prevazilaženja prepreka koje djeci s poteškoćama stoje na putu ka punopravnom uživanju njihovih prava“ dodala je. 

„Za zemlju koja teži članstvu u EU, mora se promijeniti situacija u kojoj je za neku djecu s poteškoćama redovito uskraćen pristupu zdravstvenim, obrazovnim ili socijalnim uslugama. Predani smo pružanju zajedničke podrške institucijama na svim nivoima kako bi se spriječilo isključivanje djece s poteškoćama, kako bi se povećale njihove mogućnosti za učešće u zajednicama i prekinuo začarani krug predrasuda i siromaštva.“ naglasio je ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije EU u BiH i Specijalni predstavnik EU.

 „Način na koji se jedno društvo odnosi prema svojim najugroženijim članovima mnogo govori o njemu. Naša je ljudska obaveza da osiguramo da svi dobiju najveću moguću priliku da smisleno učestvuju u svim aspektima života. Naša primarna obaveza je da pomognemo da ljudi shvate da u grupu koju nazivamo „osobe s invaliditetom“ spadaju naša djeca, naši susjedi, naše kolege i prijatelji. Oni su bitan segment života našeg drutšva i zaslužuju punu pažnju po zakonu i socijalnoj politici. USAID je potpuno predan uključivanju prava osoba s invaliditetom u sve naše aktivnosti“ izjavio je David J Barth, direktor Misije USAID-a. USAID je decembar proglasio mjesecom posvećenim brizi za svu djecu kroz organizaciju niza događanja za djecu s poteškoćama.
U okviru ovih događanja bit će otvoren posebni dječji kutak u okviru Sarajevskog prazničnog sajma, besplatno izvedena opera za djecu „Petar i vuk“ i organizirane posjete Pedijatrijskoj klinici u Sarajevu i Zavodu za specijalno obrazovanje i odgoj djece Mjedenica, uz posebne darove, balone i klovnove. USAID će također službeno otvoriti renovirano i energetski efikasno SOS dječije selo u Gračanici.   

Unatoč nedostatku podataka, postoje dokazi o tome da se djeca s poteškoćama nalaze među najmarginaliziranijim i najisključenijim grupama djece. Još uvijek postoje značajna odstupanja posebno u ruralnim i udaljenim područjima gdje su siromaštvo i nejednakost izraženiji. EU, UNICEF i USAID će nastaviti zajedničko djelovanje s ciljem pomoći Bosni i Hercegovini u donošenju efikasnog zakonskog okvira za zaštitu prava djece s poteškoćama, pokretanju programa i usluga za pomoć djeci s poteškoćama i njihovim porodicama na nivou lokalne zajednice i nivou države te za rušenje stereotipa, borbu protiv stigmatiziranja i poticanje promjene odnosa prema invaliditetu. 


 

 
Search:

 Email this article

unite for children