Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Prutače: produženi boravak u školi za djecu iz ugroženih porodica

Djeca iz siromašnih obitelji u naselju Prutača u Maoči kod Brčkog odnedavno imaju priliku da u školi ostanu na produženom boravku. Uz pomoć stručnog tima entuzijasta, tokom dva sata produženog boravka svakodnevno će djelovati različite sekcije, te dopunska i dodatna nastava sa posebnim naglaskom na opismenjavanju.


Djeca u Prutačama često dolaze iz ruševnih kuća i zgrada, žive u teškim uslovima, a zbog loše urađenih električnih instalacija u kućama u naselju su česti požari. „Drago mi je da je društvo prepoznalo potrebu za produženim dnevnim boravkom u ovoj školi. Edukacija roditelja je takođe potrebna - od dodatnog opismenjavanja pa do razvijanja i poticanja određenih higijenskih navika. Iako su mnogi roditelji u naselju neobrazovani, da oni žele da to promijene i tako poboljšaju kvalitet života svojih porodica.“ - kaže Sabina Ikanović, psihologinja u Devetoj osnovnoj školi.


„Podrška UNICEF-a je došla u pravi čas. Stanje u ovoj školi je jako teško, pa je Vlada Brčko Distrikta odlučila da pokuša nešto promijeniti. Direktor škole je veoma predan projektu i došlo je do brojnih pomaka.  Kroz razgovore s majkama djece  osigurana je podrška za produženi boravak djece u školi, gdje će se uz djecu edukovati i sami roditelji. Predstavnici Vijeća roditelja su ponudili da pomognu, nastavnici su se ponudili da rad eta dva sata volonterski, a javili su se i predstavnici privatnog sektora koji žele da pomognu. Za početak nam je cilj djeci obezbijediti užine kako bi imali adekvatnu prehranu tokom produženog boravka, a što je i važan motiv roditeljima da podrže projekat.“ kaže voditeljica Odjela za predškolsko i osnovno obrazovanje u Brčko Distriktu Mara Matkić.


Naselje Prutače nastalo je tokom 1994. i 1995. godine za vrijeme ratnih sukoba u BiH i sagrađeno je prvenstveno za smještaj interno raseljenih porodica. Nakon što se dolaskom mira veći dio porodica vratio svojim kućama, u napuštene zgrade doselile su se  romske porodice koje danas čine većinu u ovom naselju.Veći dio porodica često migrira, a mjesto povremeno nastanjuju i Romi koji dolaze iz drugih krajeva BiH i iz susjednih država. To utiče i na  organiziranje nastave u Devetoj osnovnoj školi u kojoj se često mijenja i broj i sastav učenika. „Imamo na primjer peti razred u kojem su učenici uzrasta od 11, 12, 15 i 16 godina, s obzirom da mnogi neredovno pohađaju nastavu“, pojašnjava direktor Devete osnovne škole Adnan Kurtalić.
Direktor škole zadovoljani je podrškom koju je projekat dobio, i nada se da će ga, uz eventualnu dodatnu podršku, učiniti održivim. Posebno bitna je i činjenica da će stručni tim Centra za mentalno zdravlje osigurati veoma značajnu podršku i usko surađivati s nastavnim kadrom škole. Na ovaj način će se osigurati interdisciplinarni pristup i uvjeti za rano otkrivanje i tretman djece sa poteškoćama u razvoju. Program je rezultat udruženih napora i doprinosa. Uz podršku UNICEF-a i Evropske unije osigurana je tehnička podrška i  nabavljena potrebna oprema i didaktički materijal, a Vlada Brčko Distrikta obezbijedila je sredstva za obnovu prostorija i za rad nastavnka i stručnog tima.


Pored redovnih aktivnosti tokom dva mjeseca trajanja projekta, planirano je i održavanje tri jednodnevne radionice za svih 88 učenika područne škole o temama značajnim za njihov pravilan rast i razvoj.  Osim poboljšanja vještina čitanja i pisanja, to će biti i preporuke o higijenskim i zdravim prehrambenim navikama. Organiziraće se i kreativne radionice na kojima će se djeca moći izraziti kroz likovne radove. U realizaciji radionica uključit će se stručni tim Centra za mentalno zdravlje, kao i predavači partnerske nevladine organizacije PRONI iz Brčkog.
Nastavnica Aida Bričić kaže kako su ona i njeni kolege svjesni važnosti projekta, te da je zadovoljna što će i sami dati doprinos. „Djeca će biti manje na ulici i s njima će se više raditi. Primijetimo dosta lošeg ponašanja kod njih, koriste mnogo ružnih riječi, svi zajedno moramo raditi na tome da se to promijeni“, kaže nastavnica Aida.
Za kraj se planira priredbe gdje će se predstaviti radovi učenika, dodijeliti diplome za učešće u aktivnostima. Škola na taj način želi motivisati učenike i njihove roditelje da se ubuduće što više uključe u rad škole.
Projekat “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini” zajednički je projekat EU i UNICEF-a uz učešće svih resornih ministarstava u BiH na svim nivoima. Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona eura. Cilj projekta je da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children