Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Kantonalne adionice o integralnom pristupu društvenoj zaštiti i inkluziji djece

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike i UNICEF organizuju seriju radionice o integralnom pristupu  društvenoj zaštiti i inkluziji djece za predstavnike nadležnih kantonalnih mnistarstava i institucija. Prva radionica 6.11. u Sarajevu je okupila predstavnike Sarajevskog, Ze-Do i Bosansko-podrinjskog kantona, dok će se naredne održati u Tuzli (29.11.), Jajcu (6.12.) i Mostaru (13.12.). 

Ciljevi ovih radionica su razmjena naučenih lekcija tokom implementacije Programa „Jačanje sistema društvene zaštite i inkluzije djece u BiH“ i ispitivanje modaliteta za širenje  u svim kantonima u Federaciji.  Učesnici će pokušati pronaći najefikasnije načine kako bi se podržale kantonalne vlasti u promociji društvene zaštite i inkluzije i kako bi se osigurala trajna međuresorna saradnja. Prezentacija inovativnih pristupa koji su već provedeni u odabranim lokacijama, biće baza za diskusiju i razmijenu preporuka.

Tokom radionice, UNICEF i partneri će prezentirati okvirne politike vezane za rani rast i razvoj djece, te zaštitu djece bez roditeljskog staranja, kao i model institucionalizovanog treninga  za škole, kako bi se osigurala njihova provedba na kantonalnom nivou.


Program  "Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece" je višegodišnji, multidisciplinarni program podrške pretpristupnom procesu Bosne i Hercegovine u oblastima sveukupne društvene zaštite, socijalne inkluzije i prava djeteta. Ciljne grupe programa su donosioci politika i stručni radnici koji provode reformu sistema socijalne zaštite, kao i ranjive kategorije djece i porodica. Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona EUR, sa ciljem da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica. U realizaciji projekta učestvuju sva nadležna ministarstva, te brojni partneri iz nevladinog sektora i civilnog društva.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children