Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Agencije UN-a pozivaju na promociju osnaživanja djevojčica i poštivanje njihovih ljudskih prava

Sarajevo, 11.10.2012. – Djevojčice širom svijeta su svakodnevno suočene s diskriminacijom i nasiljem.  Međunarodni dan djevojčica stavlja naglasak na potrebu rješavanja problema djevojčica i promocije osnaživanja djevojčica i poštivanja njihovih ljudskih prava. 

Na dan inauguracije, agencije UN-a su se okupile kako bi se fokusirale na pitanje dječjih brakova koji predstavljaju kršenje ljudskih prava i utiču na sve aspekte života djevojčica. Dječji brak uskraćuje djevojčici djetinjstvo, prekida njeno obrazovanje, ograničava joj mogućnosti, povećava rizik od nasilja i zlostavljanja, odvaja je od vršnjaka i ugrožava njezino zdravlje.

Od tri mlade žene starosne dobi 20 do 24 godine u svijetu, više od jedne je prvi put stupilo u brak prije nego što su napunile 18 godina. Trećina njih je stupila u brak prije nego što su napunile 15 godina. Dječji brak rezultira ranim i neželjenim trudnoćama koje predstavljaju opasnost po zdravlje djevojčica.

Djevojčice s niskim nivoom obrazovanja su u većoj opasnosti od ranog braka, a pokazalo se da dječji brak doslovno prekida obrazovanje djevojčica. S druge strane, mogućnost da se djevojčice sa srednjim obrazovanjem udaju prije punoljetstva je šest puta manja, što obrazovanje čini jednom od najboljih strategija za zaštitu djevojčica i borbu protiv dječjih brakova.

Istraživanje višestrukih pokazatelja (MICS) iz 2006. godine pokazalo je da se jedna od deset žena (u dobi od 20 do 49 godina) u Bosni i Hercegovini udala prije nego što je napunila 18 godina. Procjenjuje se da je taj broj znatno veći u slučaju Romkinja. 

Vlasti se pozivaju da u saradnji sa akterima civilnog društva i međunarodnom zajednicom poduzmu korake za zaustavljanje štetne pojave dječjih brakova i da:

• Podižu svijest javnosti, posebno u romskoj populaciji o dječjem braku kao kršenju ljudskih prava.
• Poboljšaju pristup kvalitetnom osnovnom i srednjem obrazovanju za sve uključujući i Rome.
• Aktiviraju djevojčice, dječake, roditelje i vođe s ciljem promocije prava djevojčica i stvaranja mogućnosti za njih. 
• Podrže djevojčice koje su već u braku tako što će im pružiti mogućnosti za školovanje, usluge zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja, životne vještine, mogućnosti i zaštitu od nasilja. 
• Rade na osnovnim uzrocima dječjih brakova, uključujući spolnu diskriminaciju, nejednako vrednovanje djevojčica, siromaštvo ili kulturološka opravdanja. 
 
Osnaživanje djevojčica i zaštita njihovih prava je srž ovog pitanja. Za ubrzano djelovanje kojim će se osnažiti djevojčice i povećati uspješne intervencije potrebna je predanost i resursi.

Pripremili UNICEF, UNFPA i UN Women

 

 

 

 

UN Agencies Call for the promotion of girls’ empowerment and the fulfillment of their human rights


Search:

 Email this article

unite for children