Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Dvodnevni seminar „Obrazovanje u kriznim situacijama“

U Sarajevu je 20 i 21. septembra održan dvodnevni seminar/radionica o obrazovanju u kriznim situacijama.

Seminar  su  organizovali  Ministarstvo sigurnosti i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine uz podršku UNICEF-a i organizacije Save the Children.
Učesnici seminara su predstavnici entitetskih i kantonalnih ministarstava obrazovanja, predstavnici Odjela za obrazovanje Brčko distrikta, entitetskih uprava civilne zaštite, Odjela za javnu sigurnost Brčko distrikta, kao i predstavnici drugih organizacija i institucija u Bosni i Hercegovini.
Tokom dvodnevnog seminara predstavljeni su međunarodni standardi u ovoj oblasti, scenariji kriznih situacija kao što su poplave, požari i slično te uticaj kriznih situacija na djecu i mlade i koordinacija obrazovanja u takvim slučajevima.


Zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH Anne-Claire Dufay naglasila je važnost preventivnog djelovanja kako bi se umanjili rizici od prirodnih katastrofa i drugih vanrednih situacija u sistemu obrazovanja. „Poznato je da su djeca posebno u grožena u slučaju vanrednih situacija i da je njima potrebna posebna zaštita. Škole i obdaništa djeci pružaju posebnu zaštitu, osjećaj normaliteta i stoga je potrebno prevenirati prekidanje obrazovanog procesa u slučaju kriza.“ ' istakla je gđa Dufay.


UNICEF će nastaviti pružati podršku nadležnim institucijama kako bi se odgovor na krize i vanredne situacije prilagodio posebni potrebama djece. U narednom periodu, osim promocije prevencije rizika i sigurnog ponašanja u slučaju katastrofa, UNICEF će u odabranim općinama/opštinama podržati izradu planova prevencije u cilju smanjenje rizika za djecu i njihove porodice.

 

 

 

 

Two-Day Seminar “Education in Emergencies”


Search:

 Email this article

unite for children