Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

UNICEF poziva na predanost u kreiranju općina/opština po mjeri djeteta

Sarajevo, 14. Septembar 2012. – U pripremi za lokalne izbore, UNICEF poziva političke kandidate i stranke da stave dobrobit djece u fokus svojih programa, i poziva birače, medijske profesionalce, organizacije civilnog društva i ostale aktere da zahtijevaju realizaciju dječijih prava.
Iako je od ratifikacije Konvencije o pravima djeteta učinjeno dosta značajnih koraka, prava djeteta još uvijek nisu dobila zasluženu pažnju u političkim programima.

Stoga UNICEF poziva sve općinske-opštinske kandidate i  političke stranke da u svoje programe uvrste opredjeljenje da kreiraju  i održe prikladno okruženje i postanu općine/opštine po mjeri djeteta u kojima bi sva djeca imaju priliku da se razviju do svog punog potencijala. „Djeca trebaju biti u centru političke kampanje. Oni predstavljaju najbolju investiciju za prekidanje kruga siromaštva. Lokalne vlasti imaju ključnu ulogu u stvaranju sigurnog i stimulativnog okruženja za razvoj svakog djeteta.”– izjavila  je predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini Florence Bauer. „Naša posvećenost djeci treba biti još jača u teškim vremenima ekonomske krize, štednje i rasprostranjenog siromaštva. Djeca su današnja sadašnjost, a ne samo budućnost; oni ne mogu čekati bolja vremena.“ dodala je gđa Bauer, pozivajući političke stranke da usmjere svoje političke programe ka ostvarenju dječijih prava.

UNICEF predlaže sljedeće korake svim političkim kandidatima u lokalnim izborima i poziva na podršku biračko tijelo, civilno društvo i medije da prate kako izabrani lokalni čelnici provode svoja obećanja u godinama koje dolaze, te da:

 Ulažu adekvatna sredstva za ostvarenje prava svakog djeteta iz oblasti obrazovanja, zdravstva, te dječije i socijalne zaštite.
 Podržavaju kvalitetno obrazovanje za sve, obezbjeđujući djeci besplatan prevoz u školu, čistu vodu i sanitaciju, grijanje i zdravu hranu u svim školskim i predškolskim ustanovama.
 Obezbjeđuju svoj djeci inkluzivno predškolsko obrazovanje , najmanje godinu dana pred polazak u školu.
 Obezbjeđuju kvalitetne zdravstve usluge i mehanizme pravovremenog otkrivanja razvojnih poremećaja za svu djecu, trudnice i roditelje.
 Ulažu sredstva u programe ranog rasta i razvoja djece za djecu od rođenja do treće godine života.
 Ulažu u programe i kreiraju mehanizme za zaštitu djece od nasilja, zapostavljanja i zloupotrebe.
 Podržavaju kvalitetne programe za prevenciju maloljetničkog prestupništva i nasilja.
 Uspostavljaju mehanizme za praćenje situacije djece na području opštine/općine, posebno vodeći računa o ranjivim grupama djece.
 Uspostavljaju mehanizme i podržavaju aktivno učešće djece i mladih u svim procesima donošenja odluka, koje se tiču njihovih prava.


UNICEF pruža pomoć tijelima državne uprave na svim nivoima kako bi se poboljšale općinske usluge za djecu. U narednom periodu, u okviru svojih aktivnosti, UNICEF će raditi sa djecom, roditeljima, zajednicama i donosiocima odluka na praćenju situacije, izgradnje kapaciteta pružatelja usluga i olakšavanju sudjelovanja djece u procesu donošenja odluka. U 11 općina UNICEF će organizovati debate između djece, roditelja i političkih kandidata kako bi pomogli u usmjeravanju debate ka socijalnim pitanjima vezanim za djecu. U godinama koje dolaze, UNICEF će nastaviti raditi sa izabranim načelnicima i općinskim vijećima kako bi bili sigurni da će dječija prava ostati na listi prioriteta.

 

 

 

 

LETAK: Općine/opštine po mjeri djeteta

Ulaganje u djetinjstvo višestruko se isplati!


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

UNICEF Calls for Commitment for Child-Friendly Municipalities in Bosnia and Herzegovina


Search:

 Email this article

unite for children