Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

UNICEF-ov ambasador za Bosnu i Hercegovinu Edin Džeko uposjeti djeci u Jajcu i Gornjem Vakufu/Uskoplju

Edin Džeko, poznati nogometaš reprezentacije Bosne i Hercegovine i napadač Manchester Cityja 22. juna 2012. igrao je svoju ulogu UNICEF ambasadora za Bosnu i Hercegovinu, zagovarajući prava djece u svojoj rodnoj zemlji.

U svojoj drugoj terenskoj posjeti, UNICEF-ov ambasador je posjetio obdanište u Jajcu i osnovne škole u Jajcu i Gornjem Vakufu, učestvujući u zajedničkim aktivnostima škola koje rade po bosanskom i  hrvatskom planu i programu.

Glavne poruke koje je Edin Džeko uspio prenijeti djeci se donose na promovisanje pozitivnih vrijednosti, učenje o poštovanju različitosti i saradnji između mladih ljudi. „Pozitivni duh u Bosni i Hercegovini je uglavnom stvoren zahvaljujući mladim ljudima. Ponosan sam što me vide kao uzor jer je moj uspjeh rezultat truda, tolerancije i solidarnosti sa onima kojma je potrebna podrška i koji su često nevidljivi.“ – rekao je Edin Džeko.

S obzirom na njegov pozitivan imidž i uvažavanje i među odraslima, Edin Džeko je pozvao roditelje i lokalne zajednice da osiguraju mogućnosti za rano učenje za svako dijete. Njegova posjeta obdaništu u Jajcu također je najavila skori početak UNICEF-ovog programa za predškolsko obrazovanje za djecu iz ruralnih područja i romskih zajednica. „Nadam se da će svako dijete u mojoj državi imati najbolje prilike za najbolji početak u životu, bez obzira na njihove  sposobnosti, socio-ekonomski status ili etničko porijeklo. Pozivam lokalne zajednice da uče od dobrih primjera i da daju prioritet ranom učenju kako bi promijenili trenutnu situaciju gdje oko 90% djece nema pristupa predškolskom obrazovanju.“ – rekao je Edin Džeko.

Predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer je naglasila kako cijeni angažman Edina Džeke u promovisanju vrijednosti koje dijeli sa UNICEF-om. „Zajedno sa Edinom Džekom, UNICEF je predan promovisanju dječijih prava. U aktuelnom kontekstu globalne krize i zajedničke zabrinutosti za  socio-ekonomsku situaciju, bitno je da nam djeca budu prioritet i da se pobrinemo da njihova dobrobit ne bude ugrožena.“ – rekla je gđa Bauer.

Prilikom posjete osnovnoj školi Gornji Vakuf Edin Džeko je razgovarao sa mladim aktivistima iz dvije osnovne škole u ovoj općini koji rade na poboljšanju prava djece u svojoj lokalnoj zajednici i predstavljaju primjer aktivizma mladih. Članovi Općinskog upravnog odobora za socijalnu zaštitu djece takođe su bili prisutni kako bi informirali ambasadora UNICEF-a svojim aktivnostima za poboljšanje situacije u kojoj žive djeca iz ugroženih grupa u njihovoj zajednici i naučenim lekcijama, koje se također mogu primjeniti i u drugim općinama.

 

 

 

 

UNICEF Ambassador for Bosnia and Herzegovina Edin Dzeko visiting children in Jajce and Gornji Vakuf/Uskoplje


Search:

 Email this article

unite for children