Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Delegacija EU u BiH i UNICEF posjetili zajedničke projektne aktivnosti u Općini Tešanj

Predstavnica Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini, Natalia Dianiskova, šefica sekcije Operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju i zamjenica predstavnice UNICEF-a u BiH, Anne-Claire Dufay, su boravile danas u zajedničkoj posjeti Općini Tešanj 22.maja 2012. Tokom posjete, sastale su sa načelnikom Općine Tešnja, gops. Fuadom Šišićem, učestvovale na sastanku predstavnika općinskog upravnog odbora o socijalnoj zaštiti i inkluziji, te prisustvovale treningu o budžetiranju za djecu.

  


Također, delegacije su provele vrijeme sa djecom, uposlenicima škola i NVO partnerima tokom radionice o nenasilnom sprječavanju sukoba, te posjetile radionice sa djecom o izradi jednominutnih filmova. ''Europska Unija je pokrenula projekat "Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH (SPIS program)" sa četiri miliona eura. Tešanj je primjer dobre prakse, i stoga mi je zadovoljstvo danas biti ovdje,'' rekla je Natalia Dianiskova.


Zamjenica predstavnice UNICEF-a, Anne-Claire Dufay je spomenula da se ovaj sveobuhvatni i međusektorski projekat socijalne zaštite i inkluzije provodi u 21 općini u BiH. Također je naglasila važne aspekte održivosti. ''U svim općinama u kojima se provodi SPIS projekat su formirani općinski upravni odbori, sastavljeni od predstavnika institucija iz svih sektora. U mnogim općinama, ovi upravni odbori su već postali stalni općinski upravni odbori, koji će nastaviti promovisati zaštitu i inkluziju i nakon završetka projekta,'' rekla je Anne-Claire Dufay.


Načelnik Tešnja, Fuad Šušić, se zahvalio na posjeti i izrazio zadovoljstvo što je Tešanj jedna od općina u kojima se provodi treća faza projekta. ''Naša  općina je dobila mnogo kroz ovaj projekat, razvili smo plan akcije koji definiše najugroženije grupe djece kojima je potrebna pomoć, što je osnova za naš rad na nivou općine. Posvetili smo mnogo pažnje ovom projektu do sada. Kroz program, svi sudionici koji rade sa djecom, su povezani preko jednog tijela koje će,  vjerujem, imati podršku budućeg Općinskog vijeća,'' rekao je načelnik Šišić.


Projekat "Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH (SPIS program)'' finansira Europska unija, a provode ga UNICEF i državne vlasti na svim nivoima. Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona EUR, sa ciljem da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica.  SPIS pristup, koji je uspješno modeliran u 21 općini, ima za cilj da se primjeni i u ostatku države.

 

 

 

 

Delegacija EU u BiH i UNICEF posjetili zajedničke projektne aktivnosti u Općini Tešanj


Search:

 Email this article

unite for children