Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

SPIS: Održane stručne komunikacijske radionice za članove Opštinskih upravnih odbora

U sklopu projekta koji finansira EU “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH (SPIS)” u aprilu 2012. su održane dvije komunikacijske radionice za članove Općinskih upravnih odbora iz Tešnja, Uskoplja, Posušja, Velike Kladuše, Kupresa, Gacka, Dervente, Čelica, Mrkonjić grada, Prnjavora, te Brčko Distrikta.
Pored toga, predstavnici opština su imali priliku saznati više o strateškom komuniciranju, komunikaciji za razvoj, društvenom marketing, odnosima sa javnošću i medijima, na radionici koju je je organizovao NVO Infohouse u Sarajevu i Laktašima.


Više od pedeset učesnika komunikacijske radionice je imalo priliku saznati od Aleksandra Hršuma, TV voditelja, Ševke Bajića, stručnjaka za komunikacije i Ninete Popović iz UNICEF-a kako voditi kampanje, šta je razlika između informativnih i kampanja koje imaju za cilj promjenu ponašanja, šta je PR i zašto je važan, koliko je bitna neverbalna komunikacija, kako napraviti dobre štampane materijale, kako treba izgledati, kako govoriti i kako se ponašati u tv emisiji, te kako na najbolji način formulisati izjavu za medije.


Učesnici seminara su takođe imali mogućnost pitati poznato tv lice praktična pitanja poput: kako „upakovati“ informaciju da bude zanimljiva gledateljima, šta oni smiju tražiti od novinara i medija a šta mediji od njih, te kako pripremiti svoju izjavu. Kroz praktične vježbe sa predavačima učesnici su dobili priliku da razbiju strah od javnog gostovanja na televiziji kao i od otvorenog dijaloga.
Učesnici treninga su se složili da je ovakva vrsta jačanja komunikacijskih vještina neophodna i više no korisna za svakog stručnjaka zaposlenog u  sektoru društvene zaštite.
SPIS je zajednički projekat Evropske unije i UNICEF-a. Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz sredstva Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona eura. Cilj programa je da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica.

 

 

 

 

Enhancing the Communication Skills for Professionals Engaged in Child Protection System at Municipal Level


Search:

 Email this article

unite for children