Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Deseta sjednica Upravnog odbora SPIS programa

Deseti sastanak Upravnog odbora programa „Jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije za djecu u BiH - SPIS“ kojim predsjedava Ministar civilnih poslova BiH, gdin Sredoje Nović, održan je 12. aprila 2012 uz sudjelovanje ključnih vladinih predstavnika, UNICEF-a i Delegacije Europske unije u BiH kao glavnog donatora programa u svojstvu posmatrača.


Upravni odbor je odobrio Operativni plan za provedbu projekta u skladu sa vremenskim okvirom projekta. Članovi SPIS Upravnog odbora su razgovarali o glavnim preporukama koje su rezultat pripremnih entitetskih radionica održanih u februaru sa predstavnicima deset novih općina i Brčko Distrikta te zaključili da se SPIS promotivni film distribuira i općinama koje ne učestvuju u SPIS programu, kako bi pozitivna iskustva i prakse potakli općinske vlasti na primjenu SPIS integrisanog modela dječije zaštite.

Upravni odbor je informisan o glavnim preporukama Monitoring izvještaja prethodne dvije faze SPIS programa, te o mogućnostima daljeg finansiranja programskih aktivnosti.
Članovi Upravnog odbora saglasni su da je potrebno razmotriti realokaciju programskih IPA sredstava koja nisu upotrijebljena na ovaj program, koji je ključan za podršku najranjivijoj kategoriji stanovništva u Bosni i Hercegovini – djeci.
SPIS Upravni odbor osigurava protok informacija između različitih partnera i koordinaciju aktivnosti na državnom, entitetskom i nivou Brčko Distrikta. Svake godine, SPIS Upravni odbor podnosi Godišnji izvještaj Vijeću ministara BiH na usvajanje.
Na sastanku su, pored ministra Ministarstva civilnih poslova BiH, učestvovali i ministar Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH, gdin Vjekoslav Čamber, direktorica Direkcije za ekonomsko planiranje BiH, gđa Ljerka Marić, direktorica UNICEF kancelarije u BiH, gđa Florence Bauer, pomoćnik ministra za ljudska prava u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, gđa Saliha Đuderija, pomoćnik ministra za socijalnu zaštitu u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, gdin Ljubo Lepir, te predstavnica Delegacije Evropske Unije u BiH, gđa Natalia Dianiskova u svojstvu posmatrača.

 

 

 

 

Tenth Meeting of the SPIS Management Board


Search:

 Email this article

unite for children