Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Svečano potpisan Protokol o saradnji u oblasti unapređenja ranog rasta i razvoja djece u Federaciji BiH

Protokol o saradnji sa ciljem unapređenja oblasti ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, potpisali su . federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić, federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović i federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber dana 3.4. 2012 u Sarajevu. Protokol je  nastao na osnovu Politike za unapređenje ranog rasta i razvoja djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, koju je Vlada Federacije BiH usvojila 11. maja 2011. godine i svjedoči o dogovoru potpisnika da koordiniranim, zajedničkim, integrisanim djelovanjem unapređuju rani rast i razvoj djece u Federaciji Bosne i Hercegovine, sa posebnim naglaskom na marginalizirane skupine i posebno vodeći računa o njihovoj zaštiti od svih oblika diskriminacije.

 Politike unapređenja razvoja djece u ranom djetinjstvu  usvojene su prošle godine u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, kako bi pružile neophodan okvir za izradu strateških planova i dalju stratešku alokaciju resursa.

“U oblasti obrazovanja naročito je važno povećanje obuhvata predškolskim odgojem i obrazovanjem i to u skladu sa individualnim potrebama svakog djeteta. Pored organizovanih vidova predškolskog obrazovanja, pažnja se posvećuje i alternativnim vidovima predškolskog odgoja i obrazovanja, a pozitivan primjer u tom pravcu su i centri za rani rast i rezvoj u kojima se pruža poseban set integrisanih usluga obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite. – izjavio je federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić.

„Samo zdrava populacija omogućava pravilan razvoj društva, a ovaj dokument je korak ka osiguranju najboljeg početka za zdrav razvoj svakog djeteta. Intersektoralna saradnja, posebno je značajna za djecu u ranom djetinjstvu jer stvara uslove za rano oktrivanje i intervenciju u slučaju razvojnih poremećaja, i to u razvojnom periodu do treće godine života.“ , rekao je, između ostalog, federalni ministar zdravstva Rusmir Mesihović.

Pozivajući donatore, organizacije i institucije da podrže realizaciju ovog protokola, federalni ministar rada i socijalne politike Vjekoslav Čamber  izjavio je: „Vjerujem da će potpisivanje Protokola o saradnji ova tri ministarstva omogućiti i da se poboljša saradnja među svim institucijama odgovornim za pružanje obrazovnih, zdravstvenih i usluga socijalne zaštite. Profesionalcima u svim ovim oblastima neophodna je i podrška kako bi sve svakom djetetu u ranom djetinjstvu osigurale sve neophodne usluge i pružila odgovarajuća zaštita.“ – rekao je ministar Čamber.

Predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer je naglasila kako UNICEF smatra potpisivanje ovog protokola važnim korakom. „Znajući da je ulaganje u rani rast i razvoj djece najbolja investicija i neophodna strategija za prekidanje začaranog kruga siromaštva i socijalne isključenosti, vjerujemo da će saradnja tri ministarstva doprinijeti poboljšanju zabrinjavajućih podataka o niskoj stopi obuhvata predškolskim obrazovanjem, o visokom nivou anemije među djecom ili niskoj stopi pokrivenosti imunizacijom. Želim potvrditi UNICEF-ovu posvećenost da podrži vlasti u BiH u promociji investiranja u rani rast i razvoj djece, što je osnova i za dugoročni razvoj BiH.“ – izjavila je gđa Bauer.

Dokumenti politike, koji imaju za cilj doprinos odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu, kao i ciljevima “Evropa 2020” za socijalnu inkluziju, razvijeni su zajednički uz učešće stručnjaka iz oblasti  zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Oni postavljaju okvir za jačanje integrisanog pristupa  ranom rastu i razvoju  kroz koordinirane usluge i aktivnosti koje uključuju ova tri sektora.

Jedan od vidova UNICEF-ove podrške predstavlja 13 integriranih centara za rani rast i razvoj formiranih u 7 općina-opština u BiH, sa fokusom na ranu detekciju poremećaja u razvoju i rad sa djecom sa posebnim potrebama. Oni također pružaju okvir za podizanje svijesti stručnjaka, roditelja i društva o važnosti  podrške razvoju djece u ranom djetinjstvu.

 

 

 

 

Signing ceremony for Protocol on Cooperation in Improving Early Childhood Development in the Federation of BiH


Search:

 Email this article

unite for children