Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Podrška projektu "Pravda za svako dijete"

(Sarajevo, 27. mart 2012.) – Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH Milorad Novković susreo se danas sa ambasadorom Švedske u BiH, NJ.E. Bosse Hebergom, ambasadorom Švicarske u BiH, NJ.E. Andresom Schallerom i predstavnicom UNICEF-a u BiH Florence Bauer kako bi razgovarali o saradnji u oblasti implementacije projekta “Pravda za svako dijete”, koji se odnosi na zaštitu djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH.

U svojim uvodnim izlaganjima, ambasadori Švedske i Švajcarske u BiH su iskazali podršku reformi sektora pravosuđa u BiH i naglasili da u proces reforme treba uključiti i pitanja tretiranja djece u pravosuđu. 

Predsjednik Novković je rekao da će Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH podržati projekte koji su od značaja za djecu i maloljetnike u BiH, naglasivši da je potrebno osigurati da se kontakti djece i maloljetnika sa pravosudnim institucijama, bilo u ulozi žrtava, svjedoka ili počinioca kaznenih djela, podignu na nivo koji će odgovarati standardima Evropske unije.

Tokom sastanka je data i podrška prijedlozima predstavnice UNICEF-a u BiH Florence Bauer, koji se odnose na edukaciju sudija i tužilaca koji rade na predmetima gdje su involvirana djeca i maloljetnici, pristup CMS sistemu pravosuđa kako bi se pristupilo podacima od važnosti za projekat “Pravda za svako dijete”, te osiguranje zasebnih prostorija u sudovima i tužilaštvima za saslušanje djece i maloljetnika.

Također je najavljeno i održavanje radionice sa predstavnicima Sekretarijata VSTV BiH kako bi se razgovaralo o potrebama reformi u sektoru pravosuđa u pogledu djece i maloljetnika, te utvrdili konkretni koraci za implementaciju zacrtanih ciljeva.

Predsjednik Novković je predložio da ovaj važan projekat bude prezentiran i na narednoj Ministarskoj konferenciji, planiranoj za jesen 2011. godine, kako bi se osiguralo da relevantne institucije budu upoznate sa ovim pitanjima, u cilju izmjene i dopune postojeće legislative u BiH, kao i obezbjeđenja svih logističkih uslova neophodnih za provedbu mjera i aktivnosti predloženih u projektu.

Sastanku su također, prisustvovali Jonathan Francis iz Švedske agencije za razvoj i saradnju SIDA, Alma Zukorlić, predstavnica Švicarske agencije za razvoj i saradnju SDC i Paolo Marchi iz UNICEF-a. 

 

 

 

 

Support for “Justice for Every Child“ Project


Search:

 Email this article

unite for children