Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Komentar: Regionalna direktorica UNICEF-a nakon posjete BiH

Komentar,  nakon posjete Bosni i Hercegovini: Marie-Pierre PoirierRegionalna direktorica UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Europu i Centralnu Aziju
Sarajevo/Geneva, 26. mart 2012.

UNICEF – PARTNER U PROMJENI ZA DJECU

Danas se širom svijeta dešavaju promjene na načine koji bi se desetljeće ranije činili nemogući ili nezamislivi. Svi prolazimo kroz trenutke promjena na koje ni jedna zemlja nije imuna. UNICEF je partner u promjeni, kao i partner u činjenju života boljim za našu djecu.
 
U mojoj kratkojposjeti Bosni i Hercegovini vidjela sam iz prve ruke da je ova zemlja počinje pronalaziti sigurnije oslonce koji će omogućiti pozitivne promjene za djecu, kao i da želi podjeliti sa  svijetom svoja iskustva i rješenja za ostvarivanje prava djece.

Jedna od promjena koju je UNICEF usvojio jeste da nijedan napredak za djecu neće biti održiv ukoliko se ne fokusiramo na marginalizirane – na dijelove društva koji su najugroženiji. Naša istraživanja pokazuju da je ovo ispravno u teoriji, a što je najvažnije i u praksi. Impresionirana sam da je i Bosna i Hercegovina usvojila ovaj koncept. 

Najteži dio je učiniti da se to desi, naročito pronaći rješenja koja odgovaraju svakom društvu.

Općenito, UNICEF smatra da je ulaganje u društvene djelatnosti, posebno u vrijeme svjetske ekonomske krize, od vitalnog značaja.... ne samo u smislu dobrobiti ljudima, nego i zbog ekonomskog rasta.

UNICEF vjeruje da društvo koje samo kratkotrajno ulaže u buduće kapacitete svojih ljudi – njihovo zdravlje, obrazovanje, samu strukturu društva – je društvo koje žrtvuje svoj dugoročni rast.

Možda je najočigledniji primjer obrazovanje.

Nedavna studija koja je pratila 50 zemalja u periodu između 1960. i 2000. pokazuje kako svaka dodatna godina prosječnog obrazovnog uspjeha naroda postiže podizanje prosječnog godišnjeg BDP-a za oko 0,5%.

Kao drugo, UNICEF smatra da ulaganje u zdravlje i obrazovanje najugroženijih građana društva – u pravičnost – pouzdanije će dovesti do održivog rasta i socijalne stabilnosti.

Tokom mojih sastanaka ovdje, čula sam o vrijednom radu  koji traje, ali i o teškoj situaciji u kojoj se nalaze porodice koje žive u ruralnim područjima, o romskoj populaciji i djeci bez roditeljskog staranja.  Ovi razgovori su naglasili UNICEF-ovu saradnju sa vlastima na svim nivoima i drugim partnerima kako bi se bolje fokusirali na najugroženiju populaciju.  Univerzalna zaštita, inkluzija i najbolji početak u životu za svako dijete je jedino moguće smanjenjem neravnopravnosti i zaštitom prava marginalizirane i često nevidljive djece.

Ohrabrujuće je vidjeti da zemlja pokušava identifikovati marginaliziranu djecu kako bi se osiguralo da su uključeni u socijalne  usluge, uključujući zaštitu, zdravstvo i obrazovanje. Naročito sam impresionirana nivoom međusektorske koordinacije između područja obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kako bi se osigurala socijalna zaštita i inkluzija najugroženijih porodica i njihove djece u nekoliko općina u državi.

Ministri sa kojima sam se sastala rekli su da se izgradnjom komplementarnosti različitih sektora, Programa za poboljšanje socijalne zaštite i sistema inkluzije za djecu SPIS uspijeva značajno poboljšati situacija djece i njihovih porodica. Sada je izazov to podići na viši nivo i osigurati da su mehanizmi i usluge za zaštitu djece prisutni u svim općinama.

Socijalna incijativa koja me se posebno dojmila je fokus na predškolski odgoj i obrazovanje. Omogućavanje maloj djeci, posebno djeci u nepovoljnom položaju da imaju pristup kvalitetnom obrazovanju u ranom djetinjstvu i incijativa predškolskog odgoja i obrazovanja je najbolja opcija boljeg pripremanja djece za život. Ovo je ključno za smanjene neravnopravnosti.

Također sam impresionirana incijativom centara za rani rast i razvoj da se brinu o djeci sa posebnim potrebama.  Mi snažno ohrabrujemo vlade da usvoje usluge za rani rast i razvoj kako bi sva djeca bila potpuno zaštićena.

Ovo su inovacije i dobra praksa koju će UNICEF podjeliti sa drugim zemljama.

Na kraju, UNICEF ne radi sam. Mi djelimo zajedničku viziju za djecu sa Europskom Unijom, Švicarskom kooperacijom za razvoj, Švedskom agencijom za razvoj, Vladom Norveške, Španskom vladom, civilnim društvom, privatnim sektorom, kao i sa djecom i zajednicama širom zemlje. Mi svi vidimo sebe kao partnera države u njenim naporima u razvoju i omogućavanju najbolje moguće budućnosti njenoj djeci.

 

 

 

 

UNICEF - A PARTNER FOR CHANGE FOR CHILDREN


Search:

 Email this article

unite for children