Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Down sindrom: Rano otkrivanje i intervencija trebaju biti dostupni svakome

Sarajevo, 21.3. 2012. – UNICEF vjeruje da je Svjetski dan Down sindroma dobra prilika da se podigne svijest javnosti o ovom razvojnom poremećaju kao i da se skrene pažnja na važnost adekvatne i kvalitetne dijagnoze i rane intervencije koja bi trebala biti omogućena svoj djeci u BiH. Procijenjeno je da se Down sindrom javlja kod jedne od 1000 beba i ima značajan uticaj na djecu, njihove porodice, zajednice i društvo.

Nedavno usvajanje Politika o ranom rastu i razvoju na nivou države i u oba entiteta, koje uključuju  i jasan fokus na ranu intervenciju u djetinjstvu je ohrabrujući napredak. Ovo je novi pristup za Bosnu i Hercegovinu i omogućava usluge podrške za razvojne aktivnosti za porodice sa novorođenčadi i malom djecom koja imaju problema u razvoju, koja su pothranja, imaju invaliditet ili atipično ponašanje, sa ciljem kako bi se promovisao razvoj djeteta i kasnije inkluziju u školu i zajednicu.

“Ovaj dan je važan momenat za podsjećanje na važnost promocije inkluzivnog obrazovanja kako bi se osiguralo da su djeca sa razvojnim poremećajima uključena u redovno obrazovanje i da dobijaju adekvatnu personalnu podršku i žanju kako bi se razvili do punog potencijala. Ovom prilikom željela bih ponovo naglasiti UNICEF-ovu podršku svim programima koji imaju za cilj podizanje svijesti i promovisanje inkluzije osoba sa bilo kojom vrstom invaliditeta.”- izjavila je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH.

Dan Down sindroma također se tiče  i Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom koju je Bosna i Hercegovina ratificirala 2010 godine potvrđujući temeljno načelo univerzalnih ljudskih prava. Cilj Konvencije je da promovira, štiti i ispuni jednaka prava i fundamentalne slobode za sve osobe sa invaliditetom, inkluljujući i milione djece širom svijeta.

U decembru 2011,Generalna skupština Ujedinjenih Nacija proglasila 21. mart Svjetskim danom Downovog sindroma kako bi se podigla svijest javnosti o Downovom sindromu. 

 

 

 

 

Down Syndrome: Early Detection and Intervention To Be Accessible to All


Search:

 Email this article

unite for children