Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

EU i UNICEF posjetili zajedničke projekte u Sarajevu koji su fokusirani na djecu

Sarajevo, 20 februar 2012. - Ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik EU, zajedno sa gđom Florence Bauer, predstavnicom UNICEF-a u Bosni i Hercegovini, posjetio je danas Osnovnu školu "Džemaludin Čaušević" i Integrisani centar za rani razvoj djeteta u Općini Novi Grad u Sarajevu. 

Novi Grad je jedna od 21 općine u kojima se sprovodi zajednički projekat EU i UNICEF-a “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini”. Evropska unija finansira ovaj projekat od 2008. godine iz Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 4,1 miliona EUR. Cilj projekta je da pomogne u izgradnji sistema koji će osigurati adekvatnu politiku socijalne zaštite te socijalnu zaštitu i inkluziju djece i njihovih porodica.

“Nadam se da će djeca sa kojom sam se danas sreo jednog dana postati građani Evropske unije. Drago mi je što sam lično vidio da podrška Evropske unije čini razliku u životima djece i njihovih porodica, pogotovo ugroženih kategorija."  – izjavio je ambasador Sorensen.

Uz podršku Evropske unije i UNICEF-a, između ostalih, u okviru inicijative “škola-prijatelja djece”, Osnovna škola “Džemaludin Čaušević” postala je model inkluzivnog obrazovanja romske djece  kao i djece sa poteškoćama u razvoju, kroz kvalitetno obrazovanje bazirano na metodologiji usmjerenoj na potrebe djeteta, sa fokusom na profesionalni razvoju nastavnika i stvaranje stimulativnog okruženja koje pogoduje učenju po mjeri svakog djeteta.

Integrisani centar za rani razvoj djeteta uspostavljen je 2009. godine uz pomoć sredstava EU sa ciljem da podrži djecu koja žive u prigradskim zajednicama da dobiju jednak pristup predškolskim, zdravstvenim i uslugama socijalne zaštite. Ovaj centar nudi inovativni model integrisanih usluga za djecu i roditelje koje treba da unaprijede zdravstvo, način ishrane i rani razvoj djece uzrasta do 10 godina, sa specijalnim fokusom na djecu do 3 godine. 

“Tokom posjete mogli smo vidjeti da roditelji, staratelji i djeca cijene Centar koji omogućava da na jednom mjestu imaju priliku da uče, dobiju zdravstvene usluge i usluge socijalne zaštite prilagođene djeci. Kućne posjete su takođe dio usluga koja nudi Centar kako bi se obuhvatile i najugroženije porodice u prigradskim naseljima, uključujući romske porodice. Ovakvi centri predstavljaju efikasan način da se osigura socijalna zaštita najugroženijih porodica.”– izjavila je predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer.

 

 

 

 

EU and UNICEF visited their joint child-focused projects in Sarajevo


Search:

 Email this article

unite for children