Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Preporuke za unapređenje odgoja/vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu u BiH

Sarajevo 16. februar 2012. – Konferencija o  odgoju/vaspitanju i obrazovanju u ranom djetinjstvu održana 14. i 15. februara okupila je naučnike, praktičare, kao i kreatore politika, predstavnike civilnog društva i predstavnike međunarodnih organizacija aktivnih u ovoj oblasti. Tokom konferencije učesnici su razmijenili iskustva i usaglasili plan djelovanja kako bi se uklonile barijere za obuhvat većeg broja djece predškolskim odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem, unaprijedio njegov kvalitet i implementirao princip inkluzivnog obrazovanja.

U kontekstu niskog obuhvata djece odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem u ranom uzrastu, tek oko 12%, i to uglavnom u urbanim područjima, Konferencija je afirmisala obrazovanje u ranom djetinjstvu kao pravo svakog djeteta. Više od 150 učesnika iz raznih krajeva Bosne i Hercegovine zajedno sa ekspertima iz Francuske, Litvanije, Moldavije, Holandije, Srbije, Španije, Švedske, Turske, Sjedinjenih Američkih Država, kao i Regionalnog ureda UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, diskutovalo je o osnovnim preprekama i izazovima u oblasti odgoja/vaspitanja u ranom uzrastu i složilo se oko narednih koraka za proširenje i poboljšanje ovih usluga u BiH.

„Reforma obrazovnog sistema će podrazumijevati odlučne promjene fokusa prema obrazovanju u ranom djetinjstvu kao krucijalnoj fazi cjeloživotnog obrazovanja. Impreativ je učiniti predškolski odgoj/vaspitanje i  obrazovanje dostupnim svoj djeci. Istovremeno, promjene u obrazovanju mogu biti i sredstvo za pokretanje promjena u drugim oblastima, prvenstveno oblasti zdravstva i socijalne zaštite.“ – izjavila je Predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer.

Konferencija za završena setom ključnih poruka koje će biti promovirane u narednom periodu, kako bi se osiguralo potpuno razumijevanje i zadobila podrška za napredak u ovoj oblasti u BiH:

• Važnost pristupa i inkluzije SVAKOG djeteta, uključujući i djecu u ruralnim sredinama, manjine i djecu sa poteškoćama u razvoju. Kao što je naglasio profesorUlf Janson sa Univerziteta u Štokholmu „kada se suočite sa preprekom rješenje nije da isključite dijete nego da prilagodite uslugu“.
• Obuhvat i inkluzija moraju biti praćeni sa kvalitetom usluga. Kao što je naglasila profesorica Pia Rebello Britto sa Univerziteta Yale, „kvalitet je ključni sastojak, a ne luksuz“.
• Svaki program predškolskog odgoja/vaspitanja i obrazovanja treba biti dizajniran u skladu sa postavljenim standardima kvaliteta – minimalni broj sati, veličina odgojne/vaspitne grupe i kvalifikacije odgajatelja.
• Sa ciljem da se poveća obuhvat i kvalitet predškolskog odgoja/vaspitanja i obrazovanja, podrška treba biti data inovativnim programima i pristupima u pružanju ovih usluga. Edukacija roditelja mora biti sastavni dio takvih programa.
• Nedostatak sredstava ne smije biti korišten kao izgovor, jedna je od ključnih poruka Konferencije.  Kao što je ilustrovala profesorica Emily Vargas Baron, ulaganje u rani dječiji rast i razvoj donosi najveći povrat investicija u vidu ušteda za društvo (manje ponavljanja razreda i napuštanja škole, bolje zdravlje i slično). Mogućnosti za realokaciju sredstava trebaju biti razmotrene s obzirom na smanjenje broja učenika u osnovnom i srednjem obrazovanju usljed demografskih trendova.

Dodatne konkretne preporuke su identificirane i bit će detaljnije razrađene od strane praktičara i eksperata, uz podršku UNICEF-a, kako bi se odredile neophodne aktivnosti za usklađivanje pravnog okvira, osiguranje resursa i standarda kvaliteta, kao i da bi se povećala svijest  i osigurala podrška roditelja, javnosti i donosioca odluka o važnosti odgoja/vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu.

 

 

 

 

International Conference concludes with recommendations for next steps to improve preschool education in Bosnia and Herzegovina


Search:

 Email this article

unite for children