Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Općinska/opštinska vijeća širom BiH usvajaju akcione planove uz pomoć kojih će kreirati sigurno okruženje i pravdu za svako dijete

Sarajevo, 16. 2. 2012. – Bihać je osma po redu općina  čije je Općinsko vijeće zvanično prihvatilo Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prestupništva i primjernu alternativnih mjera u okviru Projekta "Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“. Radne grupe sačinjene od stručnjaka iz raznih oblasti dječije zaštite analiziraju situaciju i na osnovu potreba pripremaju akcione planove.  Tokom 2011 godine, općinska/opštinska vijeća u Bijeljini, Čapljini, Kozarskoj Dubici, Prijedoru, Trebinju, Tuzli i Zenici, usvojila su ovako pripremljene akcione planove, što predstavlja podršku lokalne zajednice za njihovu sprovedbu.  Uskoro se čekuje se usvajanje sličnog akcionog plana i u Distriktu Brčko.

Projekat, koji podržavaju Švedska agencija za razvoj (SIDA), Švicarska kooperacija za razvoj (SDC) i UNICEF, sprovodi se u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, entitetskim ministarstvima pravde i socijalne zaštite, opstinama-općinama, drugim relevantnim institucijama, uz podršku nevladinih organizacija “Zdravo da ste” iz Banja Luke i “Biro za ljuska prava” iz Tuzle.
 U lokalnim zajednicama ne kriju zadovoljstvo što su ovakvi akcioni planovi usvojeni.
„Tokom početka izrade Plana u Zenici, kroz povezivanje nekoliko institucija u okviru Radne grupe realizirane su četiri odgojne preporuke u korist lokalne zajednice, kao alternativne mjere kažnjavanju maloljetnih prijestupnika. Bez ikakvih problema uspjeli smo realizirati da četiri prijestupnika obave po 60 radnih sati u korist lokalne zajednice koje su proveli u okviru Doma za stara lica, ustanove Dom i porodica i organizacije Medica“, kazao je Ejaz Šarić iz Centra za socijalni rad Zenica.
„Alternartivne mjere prilika su za svako dijete koje se našlo u situaciji da uradi nešto pogrešno, da to i ispravi i dobije drugu šansu.  Nisu ta djeca rođena kao kriminalci, većina njih su u društvu hrabri, ali kroz rad s njima mogu reći da su većina njih djeca koja mogu shvatiti šta su uradila i uz adekvatan tretman ispraviti grešku. Ne urade ta djeca nešto zato što su to htjela, već roditelji koji su napravili propust, ili pak lokalna zajednica, svi mi“, kazala je Slavica Džaferović, sudinica za maloljetnike u Općinskom sudu Zenica, pojašnjavajući kako su alternativne mjere predviđene samo u slučaju djela za koja je predviđena kazna manja od tri godine, kao i za one koji ranije nisu evidentirani kao počinioci.
 „Ne treba za sve aktivnosti novac, i niko me ne može ubijediti da se uz jaku volju i mnogo iskrenog volonterizma ne mogu napraviti ogromni pomaci. Ključni pojam u budućoj realizaciji Akcionog plana treba da bude partnerstvo svih nas u korisnim prijedlozima“, kazao je Selver Keleštura, predstavnik Općine Zenica i član zeničke radne grupe Projekta. 

“Pozitivno je da se naša općina opredijelila za nova rješenja i prije toga, i da će spremna dočekati donošenje novog Zakona za čiju provedbu će kroz ovaj Plan već biti stvoreni brojni potrebni uvjeti“, kaže Mario Šimović, pomoćnik direktora Srednje škole Čapljina i član općinske radne grupe u Čapljini koja je radila na izradi akcionog plana za tu općinu.
Akcioni planovi sadrže niz mjera do kojih su došli članovi radnih grupa uz multidisciplinaran pristup, uvažavajući prije svega potrebe djece kako bi se za njih stvorilo sigurno okruženje.
U sklopu projekta "Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u BiH“ u svih devet općina otvorene su posebno opremljene prostorije prilagođene za rad sa  djecom u kontaktu sa pravosudnim sistemom.

 

 

 

 

Municipalities across BiH adopting action plans to create safe environment and secure justice for every child


Search:

 Email this article

unite for children