Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Učenje počinje sa rođenjem: Međunarodna konferencija o odgoju/vaspitanju i obrazovanju, u ranom djetinjstvu, Sarajevo 14-15. 2. 2012

UNICEF u Bosni  i Hercegovini u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova Bosne i Hercegovine, Federalnim ministarstvom obrazovanja i nauke i Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske organizuje jedinstvenu Međunarodnu konferenciju o odgoju/vaspitanju i obrazovanju u ranom djetinjstvu “Povećajmo mogućnosti djeci u Bosni i Hercegovini za rano učenje” 14 i 15 februara/veljače 2012 u Sarajevu.

Konferencija okuplja nekoliko međunarodnih eksperata, kreatore politika, praktičare koji djeluju u oblasti odgoja/vaspitanja i obrazovanja u ranom djetinjstvu, istraživača, predstavnika civilnog društva i međunarodnih organizacija iz Francuske, Litvanije, Moldavije, Holandije, Srbije, Španije, Švedske, Turske, Sjedinjenih držaava, kao i Regionalnog ureda UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Centralnu Aziju. 

Cilj konferencije je doprinijeti podizanju svijesti kod odgovornih strana i donosioca odluka o važnosti uključivanja djece u odgoj/vaspitanje i obrazovanje u ranom djetinjstvu. Konferencija će pružiti priliku za razmjenu ideja i informacija o posljednjim naučnim dokazima, kao i o inovativnim modelima implementacije i politika o odgoju/vaspitanju i obrazovanju u ranom djetinjstvu u BiH i drugim zemljama.

Ova konferencija, uz Javni poziv općinama/opštinama za prijavu projekata za povećanje obuhvata djece uzrasta 3-6 godina predškolskim odgojem/vaspitanjem i obrazovanjem objavljenim početkom ovog mjeseca predstavlja napore UNICEF-a i partnera u vladi da se poboljšaju mogućnosti djece u BiH za odgoj/vaspitanje i obrazovanje u ranom djetinjstvu.

Procjene o pohađanju predškolskog obrazovanja pokazuju da u BiH tek oko 10% djece pohađa predškolsko obrazovanje,  uglavnom u urbanim područjima, što je najniža stopa među susjednim zemljama (u odnosu na Hrvatsku i Srbiju sa oko 45%, Makedoniju sa 23% i daleko ispod OECD prosjeka od 77%).

Međunarodna istraživanja pokazuju da je obrazovanje u ranom djetinjstvu od ključnog značaja da osigura uspjeh u školovanju i najbolji početak u životu. Ekonomisti takođe sugerišu da ulaganje resursa  u rani razvoj i obrazovanje osiguraa najbolji povrat na investiciju. 

„Prve godine dječijeg života su vrijeme kada su sve mogućnosti razvoja ili otvorene ili zauvijek izgubljene. Zabrinjavajuće su procjene o skoro 90% djece u BiH koji nemaju pristupa predškolskom obrazovanju. Stoga je važno početi odgovarati na ovaj izazov i ova konferencija je jedan korak na tom putu. Neophodno je konsultovati sve koji su uključeni u ovaj proces  i otvoriti dijalog, jer je naša zajednička namjera da osiguramo djeci u Bosni i Hercegovini najbolje uslove za razvoj od ranog djetinjstva.“, izjavila je Predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer.

 

 

 

 

Learning begins at birth: International conference on Early Childhood Education in BiH: Sarajevo 14-15 February 2012


Search:

 Email this article

unite for children