Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Javni poziv za općinske-opštinske prijedloge za poboljšanje pristupa predškolskom odgoju i obrazovanju

UNICEF Bosne i Hercegovine je 3. februara/veljače objavio Javni poziv za općine-opštine pozivajući ih da kandiduju programe za povećanje obuhvata predškolskim obrazovanjem, sa naročitim naglaskom na ruralna područja i ugrožene porodice. UNICEF će podržati izabrane programe i sufinansirati do 80% njihove ukupne vrijednosti, ili do 50 hiljada KM. 

Ciljevi ovog natječaja su da se poveća obuhvat djece između 3 i 6 godina predškolskim obrazovanjem, te da se stvore jednake prilike za predškolski odgoj-vaspitanje i obrazovanje za svu djecu. Ovi prijedlozi mogu uključivati poludnevne programe pet dana u sedmici ili druge vrste aktivnosti koji su prilagođeni lokalnom kontekstu.

Raspoloživa sredstva za ove projekte se ne mogu koristiti za izgradnju ili adaptaciju prostora. Objekti predškolskih ustanova ili drugi već postojeći objekti bi se trebali iskoristiti što je više moguće za implementaciju projekata. Rok za završetak programa je godinu dana. Sve informacije zajedno sa obrascem za prijavu su dostupni na web stranici UNICEF-a BiH.


 

'UNICEF je veoma zabrinut zbog ograničenog obuhvata djece predškolskim odgojem-vaspitanjem i obrazovanjem u Bosni i Hercegovini, posebno u ruralnim područjima.  Svako dijete ima pravo na najbolji mogući početak u životu, u stimulativnom okruženju koje pruža podršku. Mi smo stoga  zainteresirani da podržimo općine-opštine u kako bi poboljšajli obuhvat predškolskim obrazovanjem u njihovim zajednicama, posebno za ugrožene porodice u ruralnim područjima. UNICEF je obezbjedio oko 500,000 USD za poboljšanje pristupa predškolskom obrazovanju tokom 2012.' – rekla je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

U Bosni i Hercegovini tek oko 10% djece pohađa predškolsko obrazovanje,  uglavnom u urbanim područjima, što je najniža stopa među susjednim zemljama (u odnosu na Hrvatsku i Srbiju sa oko 45%, Makedoniju sa 23% i daleko ispod OECD prosjeka od 77%).

Globalna istraživanja pokazuju da je predškolsko obrazovanje i odgoj  jako važno kako bi se osigurao uspjeh djece u školi i najbolji početak u životu. Ekonomisti također smatraju da investiranje u rani rast i razvoj daje najbolji povrat na ulaganje.

Predstavnici općina-opština su takođe pozvani na dvodnevnu Konferenciju o odgoju/vaspitanju/obrazovanju u ranom djetinjstvu u Sarajevu 14. i 15. februara 2012.  Ovaj događaj će okupiti  međunarodne stručnjake, kreatore politika, lidere, istraživače, praktičare, predstavnike civilnog društva i  međunarodnih organizacija koji djeluju u području odgoja/ vaspitanja/ obrazovanja u ranom djetinjstvu. U kontekstu niske stope obuhvata  obrazovanja u ranom djetinjstvu, ova Konferencija ima cilj da potvrdi  odgoj/vaspitanje/obrazovanje kao pravo svakog djeteta i osnovu za razvoj, da podstakne razmjenu dobrih primjera iz BiH i na međunarodnoj razini. Konferencija takođe ima za cilja da prepozna i raspravlja  o  glavnim ograničenjima i da kreira jasne preporuke i korake za proširenje i poboljšanje usluga za odgoj/vaspitanje/obrazovanje u ranom djetinjstvu u BiH.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children