Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Okrugli stol u Tuzli: Realizacija Akcionog plana je ključ uspjeha za problem maloljetničkog prijestupništva

U Tuzli je 22. 12.2012. u organizaciji Biroa za ljudska prava održan okrugli stol na kojem je predstavljen „Akcioni plan za prevenciju maloljetničkog prijestupništva i primjenu alternativnih mjera u Općini Tuzla“. Kadrovsko jačanje u svim institucijama koje se bave djecom u sukobu sa zakonom, obezbjeđivanje uslova da se svi kapaciteti namijenjeni mladima kao što su Dom mladih Općine Tuzla, Kuća plamena mira i drugi aktivnije uključe u programe prevencije maloljetničkog prijestupništva na nivou općine  samo su neki od ciljeva “Akcionog plana“

Na okruglom stolu prisutnima su se obratili zamjenik načelnika za razvoj poduzetništvo i društvene djelatnosti  u općini Tuzla Safet Husanović i  direktor  Disciplinskog centar za maloljetnike Mirza Dževdetbegović.

„Bitno je riješiti uzroke koji dovode do maloljetničkog prijestupništva. Posljedicama se bave oni koji su zaduženi za to, od sudstva do tužilaštva i tada je već na neki način kasno. Mislim da je najvažnije govoriti o uzrocima i njihovom eliminisanju i smanjenju na najmanju mjeru. U Akcionom planu imamo veoma dobre aktivnosti koje mogu omogućiti smanjenje uzroka. Povećanje aktivnosti svih aktera, umrežavanje i realizacija aktivnosti iz Akcionog plana je ključ uspjeha za problem maloljetničkog prijestupništva ˝, kazao je na okruglom stolu Husanović.

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children