Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Mladi iz cijele BiH sačinili preporuke svim nivoima vlasti

Preporuke više od 150 mladih sačinjene tokom pet regionalnih konsultacija o položaju mladih  u BiH sumirane su na završnoj prezentaciji u Sarajevu, nakon čega će biti sačinjena svojevrsna lista omladinskih zahtjeva. Globalni izvještaj UNICEF-a o položaju djece u svijetu u 2011. godini “Mladost: Vrijeme prilika”,  poslužio je kao baza za diskusije u pet regija BiH u toku prethodna dva mjeseca koje su organizirali UNICEF i Omladinska informativna agencija (OIA).
“Jedan od ciljeva ovih konsultacija je i politički, jer želimo nakon ovih konsultacija doći do preporuka koje će biti njihov konkretan proizvod. Preporuke ćemo poslati nadležnim institucijama za rješavanje pitanja mladih na svim nivoima vlasti u BiH, tako da je ovo jedan vid zagovaračke aktivnosti mladih, i pokazatelj svima onima koji govore kako su mladi neaktivni da ima i onih koji su itekako aktivni i kako rade na poboljšanju svog položaja”, kazao je na početku konsultacija Jan Zlatan Kulenović iz Omladinske informativne agencije. Istakao je i kako je prvi bitan cilj konsultacija dijalog na mikronivou jer su i na samim konsultacijama bili prisutni ljudi koji se bave pitanjima mladih i od kojih puno toga zavisi.


Predstavnica UNICEF-a u BiH Florence Bauer kazala je kako je sretna što na jednom mjestu vidi mlade iz više od 20 gradova koji zajednički rade na poboljšanju stanja mladih u BiH.
“Bitno je iskoristiti Izvještaj UNICEF-a i dati priliku mladim ljudima u BiH da govore o svom položaju. Znam da ste jako puno radili na regionalnim konsultacijama, i želja nam je da i uz našu pomoć vaše preporuke dođu do onih koji odlučuju. Tokom konsultacija ste pokazali da ste pokretači u svojoj zajednici i da ste spremni uticati na mlade da se pokrenu i rade na rješavanju svojih problema”, kazala je Florence Bauer.

Učesnici konsultacija podijelili su se u grupe, te u svakoj diskutovali i davali preporuke na teme obrazovanja, zaštite, zdravlja i učešća mladih koje su poslije predstavili predstavnici svake od grupa, a svaka prezentacija najavljena je i prigodnim skečem koji je govorio o nekom od problema.
“Tek sam krenula u srednju školu, i drago mi je da već na početku imam priliku da učestvujem u jednoj ovakvoj aktivnosti. Mnogo toga nisam znala o konkretnim pravima adolescenata, i svakako ću o svemu naučenim razgovarati sa svojim prijateljima iz škole i prenijeti im naučeno”, kaže nam Ljiljana Trkulja, učenica Elektrotehničke škole iz Banja Luke.
Asmir Šestan iz Gimnazije “Meša Selimović” u Tuzli kaže da je prisustvovao na više regionalnih konsultacija, i kaže da je takav vid tretiranja problema mladih veliki korak naprijed za njih same.
“Naučili smo kako na najbolji način savladati sve prepreke, i ja lično ću se u narednom periodu svakako lakše nositi sa mnogim problemima. Kako sam već aktivan u nekoliko nevladinih organizacija, gledaću da kroz organizaciju seminara i radionica proširim znanje na druge, i u razgovoru sa njima ujedno dalje proširim i svoje znanje”, kazao nam je Šestan.
“Nisam bila nikada u članstvu neke NVO, ali nakon ovoga svakako se namjeravam učlaniti, možda čak i sama pokrenuti neko udruženje gdje bih okupljala mlade da zajedno rješavamo svoje probleme. Jednostavno sam shvatila da mi mladi možemo sve, i ako se potrudim i budem aktivna jednog dana mogu da budem i predsjednica države”, optimistična je nakon konsultacija bila Milica Vujatović iz Gimnazije Banja Luka, dok njene prijateljice Dragana Bjelica iz Srednje škole “28. Juni” u Istočnom Sarajevu i Stanislava Bosiljčić iz Srednje stručne škole “Istočna Ilidža” kažu kako su kroz radionice stekle mnogo samopouzdanja za javne istupe i istupe prema predstavnicima vlasti. Radionicama je bila zadovoljna i Elma Pavica iz Srednje ekonomske škole u Sarajevu koja je također kroz više regionalnih konferencija unaprijedila vještine komuniciranja, i naučila nove stvari koje će, kaže, sa zadovoljstvom podijeliti sa svojim vršnjacima.

Po okončanju konsultacija, predstavljeno je i pet projekata mladih iz srednjih škola koji su podržani zbog svoje jedinstvenosti i uključenosti cjelokupne zajednice, mladih, lokalnih vlasti, policije, medija i drugih aktera. Dijana Krstić iz Tehničke škole u Bijeljini predstavila je projekat “Zašto brže od života” u koji su bili uključili i profesore kojima su dali zadatke na koje teme da sačine prezentacije i pozvali goste iz pet gradova BiH. Učenici Srednje trgovačke škole iz Tuzle predstavili su projekat “Poslovna edukacija bivših ovisnika-Biznis prije zadovoljstva”, u kojem su uz podršku Centra za razvoj poduzetništva u Centru za rehabilitaciju ovisnika Smoluća organizirali radionice na kojima su bivši ovisnici sticali vještine pisanja biznis planova. Marija Pudarić iz Srednje škole primijenjenih umjetnosti u Sarajevu predstavila je projekat “Bijelo-Crno u Boji” u kojem su organizirali likovne radionice sa štićenima Doma za nezbrinutu djecu “Bjelave”, a učenici Prve gimnazije Zenica predstavili su projekat “Nova učila za nova znanja” u kojem su kroz prodajnen izložbe radova, kolača, i školske zabave prikupljali novac za kupovinu novih geografskih karti i drugih učila u kabinetima hemije, fizike… Medicinska škola Doboj predstavila se projektom “Školska apoteka” u kojem su opremili kabinet za farmaceutske tehničare kroz skupljanje sredstava u gradskim apotekama.
“Želim vam svima čestitati, uradili ste impresivan posao i sačinili preporuke u kojima ste se dohvatili bitnih pitanja. Postaraćemo se da ove preporuke dođu do onih kojima su i namijenjene, a vi nastavite raditi na sebi i svojoj zajednici kako biste stvorili što bolje okruženje”, poručila je mladima na kraju druženja Florence Bauer, šefica Ureda UNICEF-a u BiH.

 

 

 

 

Young People from All Over BIH Made Recommendations for All Levels of Government


Search:

 Email this article

unite for children