Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Sveobuhvatna anketa o stanju i položaju djece i žena u BiH počinje u novembru

„Istraživanje višestrukih pokazatelja-MICS“, počinje  u novembru 2011 kako bi se prikupile informacije o djeci i porodicama u u Bosni i Hercegovini. MICS je kreiran kako bi se prikupile statistički značajne, međunarodno uporedive procjene ključnih indikatora u oblastima zdravstva, obrazovanja, dječije zaštite i HIV/ADIS-a. Kao i u prethodnim istraživanjima ove vrste, anketa se sprovodi u cijeloj zemlji i uzorak će biti reprezentativan za cjelokupno stanovništvo. Ove godine će biti prvi put da će MICS sadržati i posesbnu komponentu za prikupljanje reprezentativnih podataka o romskim domaćinstvima u BiH.

UNICEF-ovi partneri u implementaciji ankete su Ministastvo za ljudska prava BiH, Federalno ministarstvo zdravstva (putem Zavoda za javno zdravstvo FBiH), Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS, Agencija za statistiku BiH, UNFPA i UNHCR.

Ukupno će se anketirati 8600 porodica u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, uključujući 1800 romskih porodica, tokom novembra i decembra.  UNICEF i njegovi partneri oslanjaju se na punu saradnju svih učesnika ankete, jer će se ovim istraživanjem doći do statistički relevantnih podataka koji na drugi način ne bi bili dostupni.

„Kvalitetne informacije o zdravlju, obrazovanju, zaštiti djece i općenito o uslovima života neophodni su za formulaciju politika i programa koji će bolje odgovoriti stvarnim djece i njihovih porodica. Stoga bih se željela unaprijed zahvaliti svim porodicama koje će biti uključene u istraživanje jer je njihovo učešće od esencijalnog značaja za rezultate ankete.“ – izjavila je predstavnica UNICEF-a u BiH, Florence Bauer. Podaci iz ove ankete  će takođe koristiti i u odgovorima na novinarska pitanja kada su im potrebni statistički podaci koji bi opisali situaciju u kojoj žive djeca u ovom zemlji.

MICS je prvobitno razvijen s ciljem pružanja podrške državama u mjerenju napretka ka postizanju međunarodno dogovorenih ciljeva koji su doneseni kao rezultat Svjetskog skupa za djecu, održanog 1990. godine. Prvi krug MICS istraživanja proveden je od 1995. godine u više od 60 zemalja. Od tada, kao dio ciklusa istraživanja, provedeno je skoro 230 istraživanja u više od 100 zemalja.

Od početka provedbe MICS-a, provedena su tri kruga istraživanja (1995, 2000. i 2005-6. godine). U Bosni i Hercegovini (BiH) je MICS prvi put proveden kao dio drugog globalnog ciklusa istraživanja (MICS2) 1999/2000. godine, te drugi put kao dio trećeg ciklusa (MICS3) 2005/06. godine.

 

 

 

 

Comprehensive survey on the situation of children and women in Bosnia and Herzegovina to start in November


Search:

 Email this article

unite for children