Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

UNICEF na Konferenciji “Zajedno za djecu” povodom Dječije nedjelje

Izjava Florence Bauer, predstavnice UNICEF-a u BiH na Konferenciji “Zajedno za djecu” u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH povodom Dječije nedjelje u BiH (3.10.2011)

Veoma mi je drago da je ovaj događaj organizovan ove sedmice jer je neophodno skrenuti pažnju javnosti na situaciju u kojoj žive djeca. Kao što je rečeno u Konvenciji koja je rafitikovana skoro u svim zemljama svijeta prije 20 godina, veoma je važno držati najbolji interes djeteta kao prioritet, u svako vrijeme i u svim odlukama.

Budući da je Bosna i Hercegovina ratificirala Konvenciju o pravima djeteta, zemlja je poduzela važne napore i učinila revenatnim napredak u njenoj implementaciji. Mnogi zakoni, politike, akcioni planovi i strategije su usvojeni i primijenjeni u cijeloj zemlji.

Jedan od najvećih izazova ostaje vezan za isključenost djece čija situacija nije uvijek vidljiva u statistikama. Ovo je situacija većine manjinskih grupa. U slučaju Roma, na primjer, procijenjeno je da samo polovina njih ide u školu, i da, kad pohađaju školu, često pate od diskriminacije. Obrazovni sistem, rijetko uzima u obzir njihova prava da uče na vlastitom jeziku i da budu odgajani na način koji poštuje njihova kulturološka i porodična uvjerenja. Postoje slučajevi da romska djeca nisu upisana u matične knjige rođenih, što ograničava njihov pristup ekonomskim, socijalnim, civilnim i političkim pravima. Njihov pristup zdravstvenim uslugama je takođe ograničen u poređenju sa drugom djecom.

Još jedan primjer isključivanja je povezan sa djecom bez roditeljskog staranja. Njih oko 1000 živi u institucijama što nije u njihovom najboljem interesu. Potrebno je razviti alternetive, kao što je udomiteljtvo i usvajanje, kako bi se osigurao razvoj ove djece do njihovog punog potencijala.

Takođe bih željela iskoristiti priliku da nas podsjetim na situaciju djece sa invaliditetom, koji su među najranjivijim u društvu. Prije dvije sedmice upoznala sam dječaka Avdu iz Sanskog Mosta. Uz velike naporie njegovih roditelja i nastavnika, uprkos teškom invaliditetu on je uljučen u redovno obrazovanje i razvija svoj slikarski talenat.

Još jedan oblik isključenja je činjenica da je pristup predškolskom obrazovanju dostupan za manje od 10 % djece iako je dokazao da je to neophodno za osiguranje uspjeha u školi.

Ovo su samo neki od primjera koji oslikavaju da, uprkos svim naporima i uspjesima, pred nama stoji još dug put da bi se osiguralo da svako dijete ima svoje mjesto u društvu. To je razlog zašto je UNICEF okupio partnere iz vlasti, lokalnih zajednica i civilnog društva pod sloganom „Za svako dijete“ kako bi unaprijedili društvenu zaštitu i inkluziju za djecu. Uz podršku Evropske unije, program  „Jačanje sistema društvene zaštite i inkluzije djece u BiH - SPIS“doprinosi razvoju sistema i politika za zaštitu djece iz najranjivijih grupa.

Vrijeme je za prihvatanje pristupa baziranog na pravičnosti u svim politikama, planovima, strategijama i budžetima. Na taj način se osigurava da je fokus na najviše marginaliziranoj i ranjivoj djeci u društvu. To je jedini način da smanjimo nejednakosti, prekinemo začarani krug siromaštva i osiguramo ravnomjeran razvoj.

Istovremeno je važno prisjetiti se da je fokus na djecu neophodan ne samo u toku ove sedmice nego cijele godine kako bi se osiguralo da su dječija prava zaštićena, poštovana i ostvarena svaki dan.

 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children