Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Kampanja protiv predrasuda u sklopu programa «Kultura za razvoj»

Sarajevo, septembar 2011. godine: Istraživanja provedena u okviru programa MDGF  “Kultura za razvoj”, čiji je cilj promovisati interkulturalni dijalog među narodima u BiH, pokazuju visok nivo predrasuda i nepovjerenja, izazvanih prvenstveno nedovoljnim poznavanjem drugih i drugačijih. Predrasude su podjednako zastupljene kod odraslih, ali i djece školskog uzrasta.
Kako bi odgovorili na ove izazove, UNICEF BiH, koji je u okviru Programa nadležan za realizaciju aktivnosti vezanih za sektor obrazovanja, odlučio je sa partnerima pokrenuti kampanju za promjenu stavova i ponašanja, oslanjajući se na direktno učešće djece i odraslih, kao pouzdan metod koji može voditi pozitivnim promjenama u društvu. Tako su proteklog mjeseca održane kreativne radionice za školarce u deset općina u Bosni i Hercegovini, koje su partneri Programa.
Djeca iz Bihaća, Bijeljine, Prijedora, Jajca, Gradiške, Srebrenika, Tešnja, Rudog, Sokoca i Sarajeva su na trodnevnim radionicama kroz kreativan rad učila o prijateljstvu, poštivanju vlastite tradicije i kulture, ali i upoznavanju i uvažavanju tradicije i kulture drugih. Iako je u vrijeme održavanja projekta bio ljetni rasput, radionice su probudile veliko interesovanje. Djeca su prvi put dobila priliku da  na osnovu vlastitog doživljaja, sama kreiraju slike i poruke, koje će uskoro osvanuti na javnim oglasnim prostorima širom BiH.

“Mnoge kampanje čiji je cilj promjena stavova ili ponašanja pokazale su se kao neuspješne jer nisu uzimale u obzir mišljenja onih kojima su namijenjene. Pružanjem prilike djeci i roditeljima da sami kreiraju kampanju, odnosno jedan njen dio, nastojali smo izbjeći zamku „serviranja gotovih poruka“ i maksimalno uključiti u taj proces one kojima su poruke i namijenjene. Nakon što smo vidjeli idejna rješenja, s punim pravom već sad možemo reći da je pomak napravljen, a nadamo se da će se složiti i građani BiH, kada kampanja zvanično počne.” rekla je Nineta Popović iz UNICEF-a, zadužena za promovisanje Komunikacije za razvoj.
Kreativne radionice  je realizirao stručni tim marketing agencije Via Media, a voditeljica projekta Larisa Nuhanović je kazala: “Posjetili smo deset općina širom BiH gdje smo se družili sa predivnom djecom iz lokalnih osnovnih škola i njihovim roditeljima. Skoro na svakoj od radionica zaključci su bili isti, a to je da za uvažavanje i  prijateljstvo nije bitna vjeroispovijest, nacionalnost, rasa, spol, materijalni status i slično, a djeca su pokazala i veliki talenat u kreiranju slogana i crteža.”
Učenica Kamela H. (14) iz Bihaća bila je oduševljena kreativnim radionicama. Kaže da joj se najviše svidjelo crtanje bilborda: “Volim crtati i svoj sam talenat preslikala na taj list. Tokom radionica sam naučila da nije važna razlika između djece nego samo da se slažemo.”
Danijela P. (12) iz Rudog je poručila svoj djeci u BiH da se “trebaju družiti, putovati i vjerovati u snove.”
Stefan B. (11) iz Sokoca nam je rekao da se dobro zabavio na radionicama i da je naučio da je prijateljstvo najvažnije, te da se sva djeca trebaju družiti bez obzira koje su vjere.
Roditelji su takođe pozitivno ocijenili kreativne radionice.
Vanja Manojlović iz Bijeljine se rado odazvala pozivu da učestvuje u programu “Kultura za razvoj”.
“Radionica je bila jako zanimljiva, tim prije što sam prvi put sa svojim sinom učestvovala u nekom sličnom projektu.  Tolerancija i međukulturni dijalog su koncept identičan načinu na koji vaspitam svoja tri sina po pitanju različitosti i tolerancije. Raduje me entuzijazam i volja UN agencija da se stvari u našoj zemlji i kod naše djece pomjere sa mrtve tačke. ”, kazala je Vanja.
Za realizaciju Programa MDGF Kultura za razvoj u BiH su odgovorni UNDP, UNESCO i UNICEF u partnerstvu sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom kulture i sporta F BiH, Ministarstvom prosvjete RS i deset općina/opština. Program se finansira iz Fonda za postizanje milenijumskih razvojnih ciljeva, a sredstva je osigurala Vlada Španije.

 

 

 

 

Video

 

Djeca iz Bihaća, Bijeljine, Prijedora, Jajca, Gradiške, Srebrenika, Tešnja, Rudog, Sokoca i Sarajeva su svoje porukue poslala na veoma interesantan i jasan način da bi bilo nemoguće ne slušati ih.


Posteri iz kampanje

 

Bilbordi su se pojavili širom zemlje sa ciljem da pokažu odraslima da djeca iz različitih gradova i dijelova zemlje žele da se susretnu i postanu prijatelji. 


Campaign Against Prejudice as a Part of the Culture for Development Programme


Search:

 Email this article

unite for children