Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Edukacija i osposobljavanje mladih povratnika za tržište rada

MDG- F YERP program u saradnji sa NVO "Unija za održivi povratak  i integracije u BiH" je započeo implementaciju projekta “Edukacija o životnim vještinama i ključnim kompetencijama za tržište rada za mlade povratnike iz ruralnih područja”. Na ovaj način će mladi iz ruralnih područja prepoznati važnost životnih vještina i ključnih kompetencija u obrazovanju i praksi. Projekat će biti implementiran u 17 YERP opština. Edukacija u Goraždu je bila organizirana 2. i 3. augusta, a prije toga  od 7. do 27. jula su održane radionice u Bihaću, Zenici, Prijedoru i Banjaluci.

Mladi su veoma zainteresovani da nauče više o ključnim kompetencijama i životnim vještinama, kako započeti posao i kako aplicirati i tražiti posao. Učesnici su također informisani o radu CISO centara (Centri za informisanje, savjetovanje i obuku) i uslugama koje mogu dobiti u centrima, a vezane su za zapošljavanje. Ovo je prva faza projekta.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children