Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Okrugli sto o pravosuđu za djecu

Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH bilo  je 28.6. 2011.domaćin okruglog stola nazvanog  «Najnovije promjene u sektoru maloljetničkog pravosuđa na međunarodnom i domaćem nivou». Ovaj okrugli sto dio je Programa za «Zaštitu djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Bosni i Hercegovini». U sklopu ove inicijative UNICEF sarađuje sa nadležnim vladinim institucijama i agencijama, uz potporu Švedske agencije za međunarodni razvoj (SIDA) i Švicarske agencije za razvoj i saradnju (SDC). Cilj Programa je ojačati sistem pravosuđa za djecu u BiH, u skladu sa međunarodnim standardima. Današnji događaj organiziran je kako bi domaći i inostrani eksperti i stručni radnici koji rade u sektoru maloljetničkog pravosuđa prezentirali informacije o najnovijim trendovima u oblasti pravosuđa za djecu, kao i da bi međusobno razmijenili iskustva. Više govornika je istaklo važnost podataka, alternativa pritvaranju i reintegracije djece.

Ova tehnička diskusija nadovezuje se na jedan raniji događaj od 9.6.2011. godine, kada je pokrenuta kampanja informisanja o «Pravdi za svako dijete», zajedno sa izvještajem o situaciji u oblasti maloljetničkog pravosuđa u BiH. «Pravdu za svako dijete označavaju tri kratke riječi: zaštiti, pružiti i učestvovati. Mi svoju djecu moramo zaštititi od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Moramo im pružiti pristup zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti i obrazovanju. Djeca imaju pravo učestvovati u svim pitanjima koja ih se tiču. Naravno, Švicarska, Švedska i UNICEF mogu pomoći samo razmjenom svojih iskustava i pružanjem potpore. Na Bosni i Hercegovini je da donese odluku i u djelo pretoči ono što je najbolje za zemlju i – prije svega – za njenu djecu.  Druge zemlje to već čine i uspješne su u tome – i Bosna i Hercegovina to može učiniti»,  istakao je Andre Schaller, Ambasador Švicarske u BiH.


«Reforma sistema maloljetničkog pravosuđa je jedan od uvjeta za osiguravanje pravilnog provođenja UN-ove Konvencije o pravima djeteta, koja predstavlja skup globalno prihvaćenih pravila koja obuhvataju jednako postupanje prema djeci bez diskriminacije, pravo na zdrav život i odrastanje, pravo djeteta da bude saslušano u svemu što ga se tiče – ukratko – sve kako bi se uvijek osigurala zaštita najboljih interesa djeteta»,  naveo je Bosse Hedberg, Ambasador Švedske u BiH.


«UNICEF zajedno sa SDC i SIDA pruža potporu BiH kako bi ona svoje sisteme pravosuđa za djecu uskladila sa međunarodnim standardima. To uključuje promociju prevencije bilo kakvog oblika nasilja, davanje prioriteta alternativama zatvoru, osim u slučajevima kada maloljetni prestupnik predstavlja opasnost za druge, te podržavanje programa za reintegraciju. Za to su potrebni daljnji napori i intenzivna međuresorna saradnja», rekla je Florence Bauer, Predstavnica UNICEF-a u BiH.»


Učesnici na današnjem okruglom stolu su bili gđa. Minka Smajević i gđa. Milena Jurić iz Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, gosp. Nenad Mirkonj iz Ministarstva pravde Republike Srpske, gosp. Ljubo Lepir iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, gosp. Miralem Duranović iz Ministarstva pravde Federacije BiH,  gđa. Jasna Pećanac iz Tužilaštva FBIH, gosp. Dragan Uletilović iz Osnovnog suda u Banja Luci i gđa. Senka Blagojević iz Vlade Brčko Distrikta.
                                                         
Predstavnici donatorskih agencija bili su Savjetnik u Ambasadi Švedske u BiH gosp. Anders Hedlund, Direktor Švicarske agencije za razvoj i saradnju za BiH (SDC) gosp. Thomas Rüegg, te Zamjenica predstavnice UNICEF-a gđa. Anne-Claire Dufay. Međunarodne prakse su prezentirali gđa. Anne Grandjean, Ekspert za dječju zaštitu iz Regionalnog ureda UNICEF-a za zemlje CEE/CIS, te gosp. Sorin Hanganu, Specijalista za dječju zaštitu iz UNICEF-ovog ureda u Moldaviji. 


«U skladu sa najnovijim promjenama u ovoj oblasti, pravosuđe za djecu pokriva svu djecu koja su u kontaktu sa pravosudnim sistemima (npr. krivični-građanski, formalni-neformalni). Osim maloljetničkog pravosuđa, koje se odnosi na djecu u sukobu sa zakonom, isto tako je važno posvetiti pažnju djeci žrtvama i svjedocima krivičnih djela i osigurati ostvarivanje njihovih prava u pravosudnim postupcima», navela je Anne Grandjean, iz Regionalnog ureda UNICEF-a za zemlje CEE-CIS.   

 

 

 

 

Opis projekta "Pravda za svako dijete"


Search:

 Email this article

unite for children