Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Javna prezentacija Akcionog plana za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja u FBiH

Javna prezentacija Akcionog plana za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006.-2016. održana je 27.6.2011. godine u  Sarajevu.

Akcioni plan uradilo je Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH, uz podršku UNICEF-a i Hope and Homes for Children BiH, a na osnovu opsežnih konsultacija sa preko 200 stručnih radnika iz oblasti socijalne i dječije zaštite iz vladinog i nevladinog sektora iz cijele FBiH.

Dvogodišnji Akcioni plan za period 2012. – 2013. godine nastao je kao rezultat preporuka koje su proistekle iz Situacione analize zaštite djece bez roditeljskog staranja u FBiH i implementacije Dokumenta politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006.-2016. koja je urađena tokom 2009. i 2010. godine.

Na prezentaciju su pozvani akteri iz oblasti socijalne i dječije zaštite iz cijele Bosne i Hercegovine, uključujući relevantna ministarstva, centre za socijalni rad, ustanove za smještaj djece bez roditeljskog staranja, domaće i međunarodne nevladine organizacije, te donatore.

 

 

 

 

Uvodne napomene: Florence Bauer, Predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini

Javna prezentacija Akcionog plana za provedbu Politike zaštite djece bez roditeljskog staranja i porodica pod rizikom od razdvajanja u FBiH 2006.-2016.


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

AGENDA

[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children