Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

"Pravda za svako dijete" – Početak kampanje i promocija izvještaja

Sarjevo, 9.6.2011. - Današnjim sastankom u organizaciji Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH i UNICEF-a, obilježen je početak kampanje javnog informisanja “Pravda za svako dijete”.
Kampanja je prvi korak na putu da se dugoročno utiče na promjenu percepcije javnosti prema djeci koja su pod rizikom ili u sukobu sa zakonom, ali i način da se podstakne dijalog među predstavnicima zajednice kako bi se ovi problemi počeli rješavati sistemski.
Manifestaciju je otvorio Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH. Sastanku su prisustvovali ministar pravde FBIH, predstavnik ministarstva pravde RS, ambasadori Švedske i Švajcarske, kao predstavnici donatora, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija partnera koji podržavaju ovu inicijativu.

„Današnjom manifestacijom, odnosno promoviranjem početka kampanje „Pravda za svako dijete“ želimo ukazati na činjenicu da se ulažu veliki napori kako bi bio postignut sveobuhvatni cilj ovog projekta, a to je pružanje podrške reformi sistema maloljetničkog pravosuđa i unapređenja pravosuđa za djecu u BiH, u skladu sa međunarodnim standardima,“ rekao je Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice BiH.
„Pravda za svako dijete mora obezbijediti tri ključne stvari: zaštitu, sigurnost i sudjelovanje. Mi moramo zaštititi djecu od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Moramo im osigurati kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, socijalnu podršku i obrazovanje. I naravno, ne smijemo zaboraviti da djeci trebamo pružiti mogućnost da sudjeluju po pitanjima koja ih se tiču. Naravno Švicarska, Švedska i UNICEF će pružati podršku i djelitu iskustva, ali na Bosni i Hercegovini je da pokrene akciju u interesu sve djece u zemlji. Naše zemlje to rade, tako da i Bosna i Hercegovinu zasigurno može“, istakao je Andre Schaller ambasador Švajcarske u BiH.
 
„Kao bilateralni donator, kao članica Evropske unije i kao partner BiH u mnogih međunarodnim organizacijama, Švedska nastavlja podržavati vašu zemlju u njenom napretku. Moja Vlada i Ministarstvo vanjskih poslova zadržava dobrobit BiH – i agenda za uključivanje svih zemalja članica zapadnog Balkana u Evropsku uniju – visoko na listi prioriteta,“ istako je Bosse Hedberg, ambasador Švedske u BiH.

Na sastanku je predstavljen i izvještaj "Procjena maloljetničkog pravosuđa u BiH".

“UNICEF,  zajedno sa Švajcarskom agencijom razvojnu saradnju  (SDC) i Švedskom agencijom za međunarodni razvoj (SIDA), podržava zemlju kako bi se osiguralo usklađivanje sistema maloljetničke pravde sa međunarodnim standardima.  U slučajevima gdje maloljetnici predstavljaju rizik za društvo i kada je to u najboljem interesu djeteta, uskraćivanje slobode može biti uzeto u obzir kao posljednja mjera i u najkraćem mogućem roku, i u skladu sa međunarodnim standardima. Dokazano je da zatvaranje utiče na zdrav razvoj i može voditi ka vraćanju prijestupništvu. Zbog toga alternativne mjere treba zagovarati i u svakom slučaju cilj treba biti rehabilitacija i reintegracija u društvo, prije nego kažnjavanje.” - istakla je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH.

Kampanja podizanja svijesti javnosti je važan element u sveukupnoj reformi sistema maloljetničkog pravosuđa i jačanja pravosuđa za djecu u BiH, a informisanje javnosti i podizanja svijesti i znanja stručnjaka u ovoj oblasti, ključni su preduslovi za uspjeh reforme.

Sastanak je dio projekta "Zaštita djece izložene riziku i djece u kontaktu sa pravosudnim sistemom u Bosni i Hercegovini” koji podržavaju Švedska agencija za razvoj (SIDA), Švicarska kooperacija za razvoj (SDC) i UNICEF u svrhu unapređenja pravosudnog sistema za djecu u Bosni i Hercegovini kao i radi ojačavanja pravnog i političkog okvira, sistema, usluga i praksi.

 

 

 

 

Video


Procjena maloljetničkog pravosuđa u BiH

Izvještaj "Procjena maloljetničkog pravosuđa u BiH"

Verzija na engleskom jeziku

Verzija na jezicima BiH


"Justice for Every Child" – campaign launched


Search:

 Email this article

unite for children