Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Politike unapređenja razvoja u ranom djetinjstvu usvojene u oba entiteta

Politike unapređenja razvoja djece u ranom djetinjstvu  usvojene su u oba entiteta u Bosni i Hercegovini, kako bi pružile neophodan okvir za izradu strateških planova i dalju stratešku alokaciju resursa. Dokumenti politike su izrađeni uz podršku UNICEF-a, kao  dio  Programa za unapeđenje društvene zaštite i inkluzije za djecu u Bosni i Hercegovini - SPIS", koji se provodi u partnerstvu s Europskom unijom, Vladom Norveške i DFID-om.
"Ovo je vrlo važan rezultat za kojeg si možemo čestitati, ali koji označava tek početak za novu fazu u kojoj treba definisati strategije i  planove, ali i dodijeliti odgovarajuća sredstva  za sprovedbu ove politike." – rekla  je Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u Bosni i Hercegovini.

Dokumenti politike, koji imaju za cilj doprinos odgoju i obrazovanju u ranom djetinjstvu, kao i ciljevima “Evropa 2020” za socijalnu inkluziju, razvijeni su zajednički uz učešće sektora zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite. Oni postavljaju okvir za jačanje integrisanog pristupa  ranom rastu i razvoju  kroz koordinirane usluge i aktivnosti koje uključuju ova tri sektora. Oni također pružaju okvir za podizanje svijesti stručnjaka, roditelja i društva o važnosti  podrške razvoju djece u ranom djetinjstvu.
 Jedan od načina je i  replikacija dobrih primjera kakve predstavljaju integrirani centri za rani rast i razvoj u cijeloj zemlji koje je UNICEF podržao u nekoliko općina-opština kao dio SPIS programa, sa fokusom na ranu detekciju poremećaja u razvoju i rad sa djecom sa posebnim potrebama.

Dokumenti politike zvanično su promovirane  2. juna-lipnja u Banjoj Luci, za Republiku Srpsku (RS) i 3. juna-lipnja u Sarajevu, za Federaciju BiH (FBiH).

 

 

 

 

Early Childhood Development Policies adopted in both Entities


GOVOR: Florence Bauer, UNICEF

Uvodne napomene– Florence Bauer, predstavnica UNICEF-a u BiH
1.juni 2011 Banjaluka


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)

GOVOR: Emily Vargas Baron

Emily Vargas Baron, međunarodna ekspertica u oblasti ranog dječijeg rasta i razvoja


[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children