Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Dječija prava su u srcu ‘poslovanja’

NEW YORK/ LONDON, 05.05.2011. – Globalni dogovor (Global Compact) UN-a, UNICEF i Save the Children pozvali su kompanije da preuzmu aktivnu ulogu u razvoju globalnih standarda poslovnih načela koja se odnose na dječija prava. Kroz proces savjetovanja preko interneta, koji je započet danas, predstavnici privatnog sektora mogu pomoći u oblikovanju „Principa poslovanja za dječija prava“ i (Children’s Rights and Business Principles), čiji je cilj da odrede standarde za kompanije-prijatelje djece širom svijeta. U isto vrijeme, vodeće kompanije i predstavnici civilnog društva će se sastati u Londonu na prvom u nizu globalnih savjetovanja.
„U samoj biti održivosti je međugeneracijska odgovornost, način na koji pripremamo svijet za našu djecu, kao i njihovu djecu. Kompanije igraju ključnu ulogu u ostvarivanju toga u načinu na koji  vrednuju i  upravljaju utjecajem koji danas imaju na dječije živote,” rekao je Simon Zadek, viši saradnik, JF Kennedy School of Government, Harvard University.
Načela dječijih prava i poslovanja (CRBP), koja će biti predstavljena u novembru, će sačinjavati prvi sveobuhvatni skup načela koja će voditi kompanije u pogledu širokog spektra aktivnosti koje mogu provesti na radnom mjestu, tržištu i zajednici kako bi poboljšale i podržale dječija prava.
Privatni sektor može znatno doprinijeti ostvarivanju  dječijih prava, ne samo putem svojih praksi i politika, već i korištenjem svog utjecaja kako bi promijenio stavove, politike i ustanove.

Ova pravovremena inicijativa ukazuje na nedostatke u ostvarivanju dječijih prava i odražava rastući interes kompanija da se odmaknu od mentaliteta tipa „ne čini zlo“ i pomognu u jačanju okruženja prilagođenog djeci putem jačih, otpornijih zajednica. Osim moralnog imperativa zaštite djece, načela su korisna i u poslovnom smislu.

„CRBP pruža kompanijama okvir zasnovan na načelima i praktične smjernice kako bi one snažno djelovale na dobrobit djece, povećale svoj pozitvni utjecaj i smanjile bilo kakav negativni utjecaj svojih aktivnosti, proizvoda i tržišnih praksi,” dodao je Zadek.


„Iako se kultura preduzetničke održivosti znatno proširila proteklih godina, često u raspravama o odgovornosti kompanija u pogledu ljudskih prava često nedostaje perspektiva zaštite dječijih prava,” istakao je Christopher L. Avery, Direktor Resursnog centra za poslovanje i ljudska prava (Business & Human Rights Resource Centre) koji je domaćin savjetovanja.
Podrška Načelima dječijih prava i poslovanja (CRBP) može pomoći kompanijama da smanje materijalne rizike i otkriju nove poslovne mogućnosti. Istraživanja pokazuju da politike i prakse prilagođene djeci mogu biti pokazatelj dobrog preduzetničkog upravljanja i boljeg upravljanja rizicima – one poboljšavaju vrijednost brenda, povećavaju zadovoljstvo uposlenika, potiču odanost korisnika, te dugoročno doprinose stvaranju održivije cijene.
S obzirom da su Načela zamišljena kao objedinjujuća referentna tačka za utjecaj poslovnih aktivnosti na djecu, ona imaju za cilj da obuhvate širok spektar kategorija, uključujući:
- Poštovanje i zaštitu dječijih prava na radnom mjestu i u lancu nabavke 
- Uspostavljanje radnih uslova prilagođenih porodici, koji podržavaju roditelje ili skrbnike
- Garancija da su proizvodi i usluge kojima djeca mogu biti izložena sigurni, da ne utiču negativno na dječije živote i da su promovirani na etičan način
- Razmatranje utjecaja poslovnih aktivnosti na njihovo okruženje, očuvanje okoliša za buduće generacije i garancija da poslovne aktivnosti nemaju za rezulat premještanje zajednica

 

 

 

 

 

O Principima poslovanja za dječija prava (CRBP)

Principi poslovanja za dječija prava (CRBP) je zajednička inicijativa UNICEF-a, Global Compact-a UN-a i Save the Children kako bi kompanijama ponudili smjernice o dječijim pravima na radnom mjestu i van njega. Na osnovu opsežnog savjetovanja sa poslovnim akterima i akterima iz civilnog društva iz svih geografskih regija, načela će omogućiti privatnom sektoru da povećaju pozitivne učinke na dječije živote poštivanjem i podržavanjem njihovih prava. CRBP će biti izdata u novembru 2011. godine. Itekako se potiče učešće aktera u procesu savjetovanja.

Više informacija i priliku za učešće u on-line diskusiji može se naći OVDJE. Upitnik u Word dokumentu možete preuzeti ovdje.


[Word]
Search:

 Email this article

unite for children