Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Upravni odbor SPIS programa prihvatio revidirani program „Jačanja sistema socijalne zaštite i inkluzije za djecu u BiH“

Upravni odbor programa SPIS„Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije za djecu u BiH“  zaključio je da  je  potrebno intenzivirati aktivnosti na provođenju programa kako bi u preostala četiri mjeseca njegovog trajanja bili realizovani postavljeni ciljevi. Stoga je na današnjoj sjednici prihvaćen revidirani program kojim su jasnije defisani ključni ciljevi i zadaci i realni okviri za njihovo izvršenje.
 Kao primarni ciljevi izdvojeni su osnaživanje socijalne zaštite i inkluzije djece kroz unapređenje postojećih okvira javnih politika, poboljšanje upravne strukture i koordinacije socijalne zaštite i inkluzije na svim nivoima vlasti i dalje razvijanje opštinskih modela socijalne zaštite i inkluzije djece. 

„Kroz realizaciju aktivnosti u 10 opština, 5 u Federaciji BiH i 5 u Republici Srpskoj, dobili smo uvid u stanje i potrebe, kada je riječ o zahtjevima koji se postavljaju prema sistemu socijalne zaštite i inkluzije. Iskustva su različita, ali upravo je to vrijednost koja se ostvaruje kroz SPIS program i na taj način formiraće se odgovarajući modeli koji će se moći primjeniti i na ostale opštine širom BiH“, rekao je predsjedavajući Upravnog odbora SPIS programa, ministar civilnih poslova BiH Sredoje Nović.
Projekat “Jačanje sistema društvene zaštite i inkluzije za djecu u BiH” je trogodišnji program s ciljem ispunjavanja uslova za pristup Evropskoj uniji iz domena društvene zaštite i dječijih prava. U realizaciju su, uz UNICEF,  uključeni Ministarstvo civilnih poslova i  Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Direkcija za ekonomsko planiranje, entitetska i kantonalna ministarstva odgovorna za socijalnu zaštitu, zdravlje, obrazovanje i ljudska, odnosno dječija prava.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children