Info centar

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

Novosti

Reportaže

 

Povodom međunarodnog dana djeteta

"Zamislite lica i svijetlu budućnost vlastite djece - a zatim podržite one koje je svijet zaboravio. Pomozite aktivističke grupe i vlasti da zbrinu tu djecu kao da su naša vlastita.
Ona to, u svakom smislu, zaista i jesu ".

Komentar Florence Bauer, Predstavnice UNICEF-a u BiH

Ako ste dijete koje živi u Bosni i Hercegovini danas možda ćete morati pohađati školu fizički podijeljenu po etničkim linijama, bez obzira na vaš izbor prijatelja ili način razmišljanja. Prije nego što dođete škole  možete nemati ili imati ograničen pristup predškolskom odgoju i priliku da se igrajte s drugom djecom. Siromaštvo i bolesti koje se mogu spriječiti mogle bi utjecati na vaš život, zbog neadekvatne usluge, pogotovo ako živite u ruralnoj zajednici. Možete biti i dio zajednice interno raseljenih osoba koja je stvorena u ratu.U školi biste mogli  trpjeti nasilje ili isključenost na osnovu etničkog ili vjerskog opredjeljenja. Ako ste pripadnik manjinske zajednice mogli biste biti jedno od nevidljive djece koja nisu registrirani pri rođenju, ili ne primaju socijalne naknade zbog ove nevidljivost ili društvenih predrasuda vezanih uz invaliditet. Kada postanete adolescent možete se suočiti sa neizvjesnom budućnošću u kojoj je nezaposlenost neproporcionalno visoka, uz osjećaj razočaranja. To vas može dovesti u svijet gdje  će vam kombinacija zlouporabe droga sa kriminalom kombinirati uskratiti budućnost ili gdje će vam se činiti da je jedina budućnost izvan svoje zemlje.

U Bosni i Hercegovini, 170.000 djece živi u siromaštvu, a seoska djeca imaju skoro dva puta veću vjerojatnost biti da će biti siromašni nego urbana djece. Samo 6,4 posto ima pristup predškolskom odgoju i obrazovanju, i to 14% u urbanim i 2% u ruralnim područjima. Romsko dijete ima dva puta veću vjerojatnost da neće upisati osnovnu školu i tri puta veću vjerojatnost da je ne završi. Romska djeca također  imaju pet puta veću vjerovatnoću da će biti pothranjena. Mladi ljudi imaju više nego dva puta veću vjerojatnoću da će biti nezaposleni nego odrasle osobe.

U tom kontekstu UNICEF ima za cilj ispravljanje nedostataka i poboljšanje sistema i usluga za zaštitu djece i njihovih porodica. UNICEF podržava vlasti u svim društvenim sektorima i na svim nivoima, nevladine organizacije, civilno društve, mlade i djecu, radi poboljšanja životnih uslova najugroženijih obitelji. Na primjer, u području ranog razvoja djece, situacione analize su urađene u oba entiteta, politika u toj oblasti se razvijaju, a vještine profesionalaca na polju zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite se jačaju, roditelji dobijaju informacije o tome kako se najbolje pobrinuti za njihovu djecu , a Integrirani centri za rani rast i razvoj se osnivaju kao dio opštinskih usluga. Ovi centri pružaju širok spektar usluga za djecu, roditelje i obitelji, a uključuju kućne posjete do najugroženije djece i njihovih roditelja. UNICEF također podupire opštinske komisije  u cilju jačanja opštinske uprave radi kroz provedbu općinskih akcijskih planova koji će omogućiti lokalnim uslugama da bolje odgovore na potrebe ranjive djece i obitelji.

Prije deset godina, svijet je usvojio Milenijsku deklaraciju i definirao njenih osam Milenijskih ciljeva razvoja (MDG) usmjerenih na rješavanje ekstremnog siromaštva u njegovim mnogim dimenzijama - prihodovnog siromaštva, gladi, bolesti, nedostatak odgovarajućeg skloništa, i isključenost – kao i promociju  ravnopravnosti spolova, obrazovanje i održivost okoliša.

Od tada, svijet je napravio značajan napredak, ali iako su prosječni pokazatelji poboljšani, nejednakosti  u mnogim zemljama i među regijama su često pogoršavaju. U svih 26 zemalja koje UNICEF analizirao, prosječna smrtnosti djece mlađe od 5 godina od 1990 godine je pala za 10 posto ili više. Ipak, u 18 od tih zemalja, razlike između stope smrtnosti djece u najbogatijim i najsiromašnijim segmentima stanovništva ili su porasle ili su ostale nepromijenjene.

Dakle  dok svijet razmatra napredak u ostvarenju Milenijskih ciljeva 10 godina nakon njihovog donošenja, veliko je pitanje: možemo li ostvariti ciljeve brže? Odgovor je, da možemo - ne samo trošeći više novca, nego trošeći ga učinkovitije.

To su rezultati istraživanja koje provodi UNICEF a koji pokazuju da, suprotno uvriježenom mišljenju da ćemo spasiti više života fokusirajući se na ljude do kojih je najlakše doći, mi zapravo možemo spasiti više života usvajanjem pravičnog  fokusa i djelujući prvenstveno na najugruženije.

To pokazuje da je načelo i praksa mogu ići ruku pod ruku u ovom slučaju: pravičan fokus je u isto vrijeme pravo u načelu, a iz perspektive ljudskih prava, i pravo u praksi, jer je tako učinkovitije.

Pravičan pristup ne znači napuštanje trenutnog načina djelovanja, fokusiranog na socijalnu inkluziju nego  sugerira njegovu nadogradnju fokusirajući  buduće napore na najranjivije ljude u najugroženijim područjima, i tako omogućava postizanje značajnih rezultata.

Imamo samo pet godina da ostvarimo ciljeve definisane u 2000 godini, i da opravdamo obveze koje su zemlje napravile prema Milenijskim ciljevima razvoja. Stoga želimo pozvati sve partnere da poduzmu daljnje akcije kako bi se smanjila nejednakost i kako bi se uspostavili sistemi koji će odgovoriti na pitanja isključenosti. Kao prioritet, države se moraju usredotočiti na najsiromašnije, najviše marginalizirane i najranjivije članove društva osiguravajući prikupljanja podataka, reforme sustava usmjerene na pravičnost u sistemu socijalne zaštite za djecu, sudjelovanje socijalno isključenih obitelji i kvalitet usluga usmjerenih na najsiromašnijih 20% stanovništva.

UNICEF u Bosni i Hercegovini, kao i svugdje drugdje u svijetu, i dalje će podsjećati na ovo i sarađivati s vlastima, civilnim društvom, medijima, privatni sektorom, donatorima i drugim partnerima u cilju ostvarenja svih prava za svako dijete.

Citiram gospodina Anthony Lake-a, izvršnog direktora UNICEF-a riječima: "Zamislite lica i svijetlu budućnost vlastite djece - a zatim podržite one koje je svijet zaboravio. Pomozite aktivističke grupe i vlasti da zbrinu tu djecu kao da su naša vlastita.
Ona to, u svakom smislu, zaista i jesu ".

 

 
Search:

 Email this article

unite for children