Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Otvoren Integrisani centar za rani rast i razvoj u Laktašima

© UNICEF/BHG/2010
Ceremoniji otvaranja 21. septembra 2010 prisustvovali su predstavnici vladinih institucija, radne grupe za rani djeciji rast i razvoj, te predstavnici UNICEF-a i donatora

U okviru inicijative “Najbolji početak za svako dijete”, danas je u Laktašima otvoren Integrisani centar za rani rast i razvoj. Cilj centra je da se kroz obuku i rad sa roditeljima postigne i unaprijedi sigurnost djece i žena, koji trebaju imati na raspolaganju efikasne usluge socijalne i zdravstvene zaštite, te adekvatno obrazovanje zagarantovano zakonima i konvencijama o dječijim i ljudskim pravima.
Inicijativa “Najbolji početak za svako dijete” se realizuje u okviru projekta “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije djece u BiH (SPIS)”, uz podršku Evropske unije, Vlade Kraljevine Norveške i Odjela Vlade Velike Britanije za međunarodni razvoj (UKAID).

© UNICEF/BHG/2010
Ovom prilikom načelnik Opštine, g. Milovan Topolović i predstavnica UNICEF-a gđa Anne-Claire Dufay su potpisali Memorandum o razumijevanju, kojim će Opština preuzeti obavezu finansiranja Centra nakon prvih 6 mjeseci donatorske podrške.

UNICEF se zalaže za ulaganje u rani dječiji rast i razvoj zbog tri razloga. Prvi razlog se tiče prava djece, a u BiH su ta prava narušena, jer svega 6% djece pohađa neki oblik predškolskog odgoja, preko 80% nije adekvatno hranjeno, a razlike su još uočljivije kod manjinskih i ugroženih grupa. Drugi razlog je naučni; dokazano je da se u prve tri godine života razvije 80% ljudskog mozga. I treći razlog je ekonomski. Ulaganje jedne marke u rani dječiji rast i razvoj, vraća se društvu osam puta”, istakla je Anne-Claire Dufay, v.d. predstavnice UNICEF-a za BIH.


”Evropska Unija u BiH daje podršku programima društvene zaštite i inkluzije, koji direktno doprinose realizaciji Državne strategije za socijalnu inkluziju. Između ostalog, aktivnosti u Centru za rani rast i razvoj, doprinijet će razvoju društvenih vještina djece, a kao dugoročni rezultat aktivnosti koje podržavamo, vidjet ćemo produktivne i zdrave mlade ljude, sposobne da stvaraju I ponašaju se kao odgovorni građani”, rekla je Maria Farrar Hockley, Prvi Sekretar Delegacije EU u BiH.

Integrisani centar za rani rast i razvoj svečano je otvorio, g. Milovan Topolović, Načelnik opštine Laktaši.

„Opština Laktaši u integrisanom centru za rast i razvoj, vidi potencijal za razvoj i unapređenje zdravlja i kvaliteta života djece i roditelja, ali i priliku da se razvija i unapređuje rad mladih visokoobrazovanih stručnjaka sa ovog područja. Svrha Centra je da sa postojećim zdravstvenim, te službama socijalne zaštite i vrtićima na teritoriji opštine, pruži podršku ranom rastu i razvoju djece kao i njihovim porodicama, posebno stavljajući fokus na rizične i siromašne porodice i djecu.“, rekao je g. Topolović.

Ovom prilikom načelnik Opštine, g. Milovan Topolović i predstavnica UNICEF-a gđa Anne-Claire Dufay su potpisali Memorandum o razumijevanju, kojim će Opština preuzeti obavezu finansiranja Centra nakon prvih 6 mjeseci donatorske podrške.

Nakon Integrisanih centara za rani rast i razvoj u opštinama Novi Grad u Sarajevu, Bileći, Kotor Varoši i Foči, i opština Laktaši je dobila svoj Centar. Centri za rani rast i razvoj za roditelje i djecu unapređuju poticajno i odgovorno roditeljstvo, pomažu u uspostavljanju veze među sektorima zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite, edukuju buduće roditelje i roditelje sa malom djecom, obučavaju i rade sa roditeljima rizične djece, pomažu ranoj detekciji razvojnih i zdravstvenih smetnji i daju usluge rane intervencije, te predškolskog odgoja i podrške porodici.

 

 

 

 

Centar za rani rast i razvoj u Laktašima

Djeca na ceremoniji otvaranja

Prostorije centra

 


Search:

 Email this article

unite for children