Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

POSJETA REGIONALNOG DIREKTORA UNICEF-a BOSNI I HERZEGOVINI

Sarajevo, 9.juni 2010.g.: G. Steven Allen, Regionalni Direktor UNICEF-a za Centralnu i Istočnu Evropu i Zajednicu nezavisnih država, posjetio je ove sedmice Sarajevo i Banjaluku, kako bi sa zvaničnicima razgovarao o ulozi UNICEF-a u poboljšanju uslova za život djece u BiH.

Tokom posjete, G. Allen se susreo sa Predsjedavajućim Vijeća ministara BiH, Nikolom Špirićem, Premijerom Vlade Federacije BiH, Mustafom Mujezinovićem, Ministrom Civilnih Poslova BiH, Sredojem Novićem i Ministrom Zdravstva i socijalne zaštite RS, Rankom Škrbićem. Pored lokalnih zvaničnika, G. Allen se sastao i sa međunarodnim partnerima i donatorima UNICEF-a, Šefom operacija Delegacije EU u BiH, Borisom Iarochevichem, te Rezidentnim koordinatorom UN-a, Yuri Afanasievim.

Teme svih ovih sastanaka bile su vezane uz prioritete UNICEF-a – poput ranog dječijeg rasta i razvoja, sa posebnim fokusom na imunizaciju i predškolski odgoj i obrazovanje, maloljetničku pravdu, te društvenu zaštitu i inkluziju djece. Poseban fokus bio je na Milenijumskim razvojnim ciljevima i njihovom utjecaju na živote djece u srednje razvijenim zemljama poput BiH. G. Allen je naglasio da se poseban napor ulaže da se osigura da i najugroženije porodice imaju koristi od razvojnih procesa.

Na svim sastancima, G. Allen je potvrdio da, iako je ostvaren značajan progres u ispunjenju prava djece u BiH, u odnosu na period od 1998 – 2002 g., kada je on boravio u Sarajevu, u svojstvu Posebnog Izaslanika UNICEF-a za zemlje bivše Jugoslavije, još mnogo toga ostaje da se uradi kako bi svako dijete ostvarilo svako svoje pravo.

 

 

 

 

Intervju - transkript

[PDF]
(PDF documents require Acrobat Reader to view.)
Search:

 Email this article

unite for children