Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

KONKURS ZA IZBOR NAJBOLJEG NOVINARSKOG RADA O PRAVIMA DJETETA

Medijske inicijative Sarajevo, Media plan institut Sarajevo i UNICEF BiH pokrenuli su konkurs za izbor najboljeg novinarskog rada o pravima djeteta objavljen u štampi, televiziji, radiju i na web-u u Bosni i Hercegovini. Tema konkursa su prava djeteta - problemi sa kojima se susreću djeca u obrazovanju i zdravstvu, socijalna uključenost djece, zaštita od zlostavljanja i učešće djece u donošenju odluka i drugim participacijama u bosansko – hercegovačkom društvu.  

Prilikom izbora najboljeg novinarskog rada vodiće se računa o sljedećim parametrima:

  • izbor teme
  • način prezentiranja činjenica i podataka (odabir novinarskog ugla)
  • spisateljski stil za novine ili audiovizuelna prezentacija za radio i televiziju
  • procjena pozitivnog efekta na publiku u smislu promovisanja teme.  

Konkurs je otvoren od 8. juna do 31. oktobra 2010 godine. U konkurenciji su svi radovi koji su objavljeni u medijima od 1. januara do 31. oktobra 2010.  Pravo učešća imaju novinari koji rade u BH medijima ili sarađuju sa njima. Biće dodijeljene po jedna nagrada od 500 KM za najbolji novinarski rad u svakoj kategoriji.   Radovi se mogu slati na adresu konkurs@mediaplan.ba ili Media plan institut, A.B.Šimića 5/2, Sarajevo.   Za više informacija, možete se obratiti na tel/fax 033 717 840, 717 841, 717 850 (Medijske inicijative, Bojana Šutvić – bojana@medijskeinicijative.ba ili Radenko Udovičić – radenko@medijskeinicijative.ba). 

Konkurs se realizuje u sklopu komponente «Izgradnja kapaciteta za odgovorno izvještavanje i komuniciranje» a u okviru projekta «Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u BiH – SPIS» koji UNICEF u saradnji sa partnerima realizuje u Bosni i Hercegovini.
 

 

 
Search:

 Email this article

unite for children