Info centar

Ured za komunikacije - kontaktirajte nas

Publikacije

INFO CENTAR: Novosti i resursi

Reportaže

 

Obilježavanje 20-te godišnjice Konvencije o pravima djeteta u Bosni i Hercegovini

Sarajevo, 15.11. 2009.  – UNICEF u Bosni i Hercegovini podržaće brojne aktivnosti obilježavanja 20-te godišnjice Konvencije o pravima djeteta. Konvencija je prva pravno obavezujuća međunarodna konvencija za promociju ljudskih prava svakog djeteta. Od 20. novembra 1989, kada je usvojena u Generalnoj skupštiti UN, Konvencija je postigla gotovo univerzalnu prihvaćenost, budući da su je do danas ratifikovale 193 potpisnice.

“Konvencija je promijenila položaj djece, unaprijedila dostupnost osnovnih socijalnih usluga, kao što su zdravstvo, obrazovanje i socijalna zaštita. Takođe je unaprijedila rodnu ravnopravnost i artikulisala dječije učešće u donošenju odluka kao osnovno pravo.” – rekla je gđa Florence Bauer, Predstavnica UNICEF-a u BiH.

UNICEF i nadležne institucije pozvale su djecu, njihove roditelje, škole, međunarodne i domaće nevladine organizacije, kao i medije iz svih dijelova BiH da se priključe obilježavanju ovog datuma.

Hronologija događaja:

Ponedjeljak, 16. novembar, 19,00: Specijalni događaj – imenovanje prvog UNICEF ambasadora za BiH (biće još potvrđeno).

Utorak 17. novembar, 10,00: UNICEF i Općina Novi Grad Sarajevo otvaraju prvi Integrirani centar za rani razvoj djece, u okviru inicijative “Najbolji početak za svako dijete”. Centar se nalazi na Alipašinom Polju, Trg Nezavisnosti 8

Utorak, 17. novembar, od 11,00 do 13,00: “Otvoreni dijalog sa djecom”. Diskusija je organizirana u saradnji sa Parlamentarnom komisijom za ljudska prava i Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice. Ovo će biti prilika za djecu da se susretnu sa parlamentarcima i razgovoraju o svojim pravima. Mjesto održavanja dijaloga je Plava sala Parlamenta BiH.

Utorak 17. novembar, 12,00: Okrugli sto u organizaciji Federalnog zavoda za javno zdravstvo i UNICEF-a, o nutritivnom statusu djece i žena u BiH. Promocija rezultata istraživanja o situaciji u pogledu anemije i jodnog deficita. Mjesto održavanja je Radon Plaza hotel u Sarajevu.

Srijeda 18. novembar, od 11,00 do 13,00: Djeca i roditelji na okruglom stolu “Dječija prava nekad i sad”. Školska djeca i njihovi roditelji će imati otvoreni dijalog o 20 godina Konvencije o pravima djeteta, u Restoranu Mala Bašta u Sarajevu.

Četvrtak 19. novembar u 10,00: Predstavnici UNICEF-a će učestvovati na konferenciji u organizaciji Regulatorne agencije za komunikacije (RAK), sa temom “Zaštita djece od neprimjerenih TV sadržaja”, u Hotelu Bosnia u Sarajevu.
 

Četvrtak, 19. novembar u 11,00: UNICEF će učestvovati na press konferenciji o dječijim pravima, u organizaciji NVO “Vesta” i ostalih NVO partnera uz podršku Evropske komisije, u prostorijama Delegacije Evropske komisije u BiH, u Sarajevu.

Petak, 20. novembar u 11,00:  Na Međunarodni dan djeteta, Ministarstvo civilnih poslova i UNICEF su su-organizatori Konferencije o pravima djeteta, u Bijeloj sali Parlamenta BiH. Ovom prilikom, UNICEF će predstaviti svoj najznačajniji globalni izvještaj “Položaj djece u svijetu” fokusiran na analizu rezultata 20 godina otkako je Skupština Ujedinjenih nacija usvojila Konvenciju o pravima djeteta.

Petak 20. novembar u 13,00: Centralni događaj Međunarodnog dana djeteta biće prezentacija Zida dječijih želja i zahtjeva na ulazu u Zgradu Parlamenta u Sarajevu i u Dječijem pozorištu u Banjaluci.

U novembru i decembru toku je i medijska kampanja da se prezentiraju i promoviraju dječije želje i zahtjevi širom Bosne i Hercegovine. Ovo će uključiti radijske i TV spotove, bilborde i podjelu postera kroz škole i NVO partnere. Sve djeca su pozvana da se uključe sa svojim zahtjevima prema donosiocima odluka. Brojne vladine institucije i međunarodne organizacije će izložiti Zid dječijih želja i zahtjeva kako bi podržali obilježavanje 20-te godišnjice Konvencije o pravima djeteta.

Petak 20. novembar 18,00: Festival Mali kompozitor u organizaciji Udruženja Art Puls će biti održan u Dječijem pozorištu u Banjaluci, uz direktan TV prenos.

Ponedjeljak 23. novembar u 12,00: početak dvodnevne radionice o komunikaciji za prava djeteta “Djeca i mediji” u organizaciji NVO Medijske inicijative i UNICEF-a. Radionica će se održati u Banjaluci.

Napomena: Organizatori svih navedenih događaja šalju posebne pozivnice direktno učesnicima i predstavnicima medija. 

O UNICEF-u
UNICEF je prisutan u više od150 zemalja i teritorija kako bi dao doprinos stvaranju svijeta u kome su ostvarena prava svakog djeteta, u skladu sa mandatom koji mu je odredila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. U proteklih 20 godina, vođen Konvencijom o pravima djeteta, UNICEF djeluje u cilju poboljšanja dječijeg zdravlja i pravilne ishrane, unapređenju kvaliteta osnovnog obrazovanja, na zaštiti djece od nasilja i eksploatacije, te zagovarajući dječije učešće u političkom, socijalnom i ekonomskom razvoju njihovih zajednica. UNICEF se finansira isključivo od dobrovoljnih priloga individualaca, poslovnih subjekata, fondacija i vlada. U Bosni i Hercegovini UNICEF se fokusira na rješenje tri ključne prepreke za ostvarenje dječijih prava: siromaštvo, socijalna isključenost i slabost sistema.

 

Za više informacija:
Nela Kačmarčik, UNICEF BIH, Sarajevo, Kolodvorska 6
nkacmarcik@unicef.org
Tel: +387 33 723 312, Mob: +387 61 192 084
www.unicef.ba

 

 
Search:

 Email this article

unite for children