Djeca

Stvarnost u kojoj žive djeca Bosne i Hercegovine

Milenijumski razvojni ciljevi i djeca u BiH

Milenijumski razvojni ciljevi i djeca svijeta

 

Osnovci

  • Za obrazovanje se izdvaja  4 % BDP-a.  Od toga se 80 % koristi za plate i naknade, što znači da vrlo malo sredstava ostaje za reformu nastavnog plana i programa i stručno usavršavanje.
  • Nasilje u porodici ili rodno nasilje, kao i nasilje nad djecom u školama nije neuobičajena pojava u BiH. U jednoj anketi iz 2009. godine kojom je obuhvaćeno 910 djece iz 10 škola, njih 65% je izjavilo da je fizičko nasilje prisutno u njihovoj školi.
  • 35,6 % djece doživljavaju neki oblik fizičkog ili psihičkog kažnjavanja.
  • Rezultati istraživanja TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study- Trendovi u međunarodnom obrazovanju iz matematike i prirodnih nauka) koje je provedeno 2007. godine u 60 zemalja potvrdili su potrebu za kvalitetnim obrazovnim standardima u BiH radi praćenja procesa i nastavnih planova i programa, mjerenja i testiranja napretka učenika i kompetencije nastavnika, te poređenja rezultata među učenicima i školama na različitim nivoima u zemlji i na međunarodnom nivou.
  • Još uvijek je prisutna segregacija u obrazovanju. U aprilu 2010. godine Konferencija ministara obrazovanja je donijela zaključak da je važno da Ministarstva obrazovanja redefinišu termin «dvije škole pod jednim krovom» i istraže oblike diskriminacije i segregacije u obrazovnom procesu u područjima svoje nadležnosti. U BiH još uvijek postoje «podijeljene škole», pri čemu su marginalizirane kategorije i nacionalne manjine uskraćene za pravo na kvalitetno obrazovanje. Uprkos preporuci Vijeća ministara da treba eliminisati sve oblike diskriminacije, kod učenika i nastavnika je prisutan opšti manjak osjetljivosti na diskriminaciju u školi, naročito u područjima gdje je većinsko stanovništvo jednonacionalno.

 

 
Search:

 Email this article

unite for children