Djeca

Stvarnost u kojoj žive djeca Bosne i Hercegovine

Milenijumski razvojni ciljevi i djeca u BiH

Milenijumski razvojni ciljevi i djeca svijeta

 

Stvarnost u kojoj žive djeca Bosne i Hercegovine

Siromaštvo, socijalna isključenost i posljedice sistemskih nepovezanosti i slabosti predstavljaju tri glavna i međusobno povezana izazova na koje treba odgovoriti kako bi se osiguralo ispunjavanje dječjih prava i pružanje socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini. 

Siromaštvo

Iako je bruto domaći proizvod po glavi stanovnika (BDP per capita) udvostručen od 2000. do 2007. godine, petina stanovnika i dalje živi u siromaštvu. Naročito su ugrožene porodice sa više djece, žene, Romi i druge nacionalne manjine, interno raseljena lica, djeca sa invaliditetom i mladi. Brojna domaćinstva moraju umanjiti uobičajene izdatke za hranu i druge životne potrepštine kako bi izašla na kraj sa sve većim troškovima života u BiH. Postojeći zakoni predviđaju široku lepezu mjera za zaštitu djece i dječjih prava, ali se mnogi od njih ne provode zbog nedostatka sredstava, neadekvatnih procedura, standarda, praksi upućivanja, kao i zbog nedostatka koordinacije. Porodice sa troje ili više djece su veoma ugrožene: dvije trećine ih je siromašno, a dubina njihovog siromaštva je izraženija nego kod drugih.

Socijalna isključenost

Rat je nanio znatnu štetu strukturi društva u BiH i brojne posljedice su još uvijek prisutne. Više od 50% stanovništva u svim socijalnim slojevima doživljava neki oblik socijalne isključenosti, diskriminacije ili stigmatizacije. Temeljni uzroci za ovakvu situaciju leže u institucionalnim preprekama za pristup i neadekvatnosti socijalnih usluga, ograničenom učešću civilnog društva, diskriminatorni stavovi unutar zajednica, te institucionalizirana politička i administrativna razjedinjenost po etničkim linijama.
Sveobuhvatna analiza podataka prikupljenih tokom UNICEF-ovog istraživanja «Podijeljene škole u BIH» pokazuje da u BiH postoje izražene razlike i da preovladavaju različiti pogledi u odnosu na sva ključna pitanja vezana za obrazovanje u zemlji. Fenomen podijeljenih i jednonacionalnih škola nije jedini problem povezan sa obrazovanjem. Brojni su i paralelni problemi, kao što je postojanje više nastavnih planova i programa, nepoštovanje zakonskih odredbi i strah da bi zajedničko obrazovanje djece različitih nacionalnosti moglo voditi gubitku nacionalnog identiteta.

Sistemske nepovezanosti i slabosti

Fragmentirana struktura BiH često otežava proces odlučivanja, planiranje budžeta i pravičnost u pružanju kvalitetnih osnovnih usluga. Neusklađenost zakona, politika i strategija često lokalnim službama daje nedovoljno ovlaštenja ili sredstava za realizaciju mjera za socijalno uključivanje ili dječju zaštitu. To dalje vodi do nejednakosti u ostvarivanju prava među entitetima, kantonima i opštinama.
BiH ima ograničene kapacitete za pružanje osnovnih podataka o djeci, što dodatno koči proces reformi. Nedostaju podaci o djeci bez roditeljskog staranja, djeci sa invaliditetom ili djeci žrtvama porodičnog nasilja.

 

 

 

 

Prikupljanje i analiza podataka

• Istraživanje višestrukih pokazatelja (Multiple Indicator Cluster Survey - MICS). Kako bi se prikupili osnovni nedostajući podaci o djeci, UNICEF svake 4 godine podržava realizaciju jedne od najvećih kvalitativnih anketa domaćinstava u BiH. Cilj istraživanja MICS je da se sakupe sveobuhvatni podaci o životnim uslovima žena i djece. Posljednja anketa objavljena je 2007. godine, a sljedeća je planirana za 2011. godinu. 
• Ocjena učinaka politika na prava djece (Child Rights Impact Assessment - CRIA). Ova metodologija osmišljena je za mjerenje učinka koji makroekonomske i socijalne politike imaju na djecu i porodice. Nova CRIA je trenutno u fazi pripreme.
 DevInfo. UNICEF promovira i uvodi DevInfo širom zemlje. Radi se o softveru razvijenom na globalnom nivou radi praćenja postizanja Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG) i drugih pokazatelja u vezi sa djecom.


Činjenice o socijalnoj isključenosti

Romi su najbrojnija manjina u BiH sa populacijom procijenjenom na 70.000. UNICEF-ovo istraživanje pokazuje da:
- 80% djece Roma živi u siromaštvu
- Djeca Romi imaju 5 puta veću vjerovatnoću da će biti rođena s malom porođajnom težinom u odnosu na ostalu djecu
- Oko 60% djece Roma nisu u potpunosti imunizirana protiv bolesti koje se mogu spriječiti
Ruralno siromaštvo dvostruko je veće od siromaštva u urbanim područjima, a postignuto je malo ili nimalo napretka u smanjenju ovog jaza.


Činjenice o siromaštvu

640.000 ili 18,56% stanovništva u Bosni i Hercegovini živi u apsolutnom siromaštvu

UNICEF procjenjuje da je oko 170.000 djece u BiH siromašno; većina njih potiče iz manjinskih kategorija, kao što su Romi i interno raseljena lica.


Search:

 Email this article

unite for children