Djeca

Stvarnost u kojoj žive djeca Bosne i Hercegovine

Milenijumski razvojni ciljevi i djeca u BiH

Milenijumski razvojni ciljevi i djeca svijeta

 

Milenijumski razvojni ciljevi i djeca svijeta

Nova studija UNICEF-a Progress for Children: Achieving the MDGs with Equity (No. 9) došla je do iznenađujućeg i značajnog zaključka: strategija koja je zasnovana na pravičnom pristupu može nas brže i ekonomičnije od puta kojim trenutno idemo dovesti do realizacije milenijumskih razvojnih ciljeva 4 i 5 – smanjenje smrtnosti djece i unapređenje zdravlja majke, uz mogućnost da se do 2015. godine spriječe milioni smrtnih slučajeva majke i djeteta.
Glavna misija UNICEF-a je oduvijek bila da dopre do djece koja su najviše obespravljena i ugrožena. Međutim, u posljednje vrijeme to je postalo još značajnije u našem radu, budući da sve veći broj podataka i analiza potvrđuje da je obespravljenost djece neproporcionalno koncentrisana među najsiromašnijom i u najvećoj mjeri marginaliziranom populacijom u zemlji.
Ponovno usmjeravanje pažnje na jednak tretman takođe odražava našu trajnu privrženost ispunjavanju milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG), koji su podstakli na preduzimanje ranije nezabilježenih napora na domaćem i međunarodnom planu. Veoma značajni socijalni i ekonomski rezultati su postignuti za djecu u svijetu od 1990. godine, što je referentna godina za mnoge ciljeve. Podaci koje će uskoro objaviti UNICEF pokazuju da je globalna stopa smrtnosti djece mlađe od 5 godina, za koju se dugo smatralo da je pouzdan pokazatelj dobrobiti djeteta, između 1990. i 2009. godine pala za jednu trećinu.

Rezime ključnih nalaza
• Bolesti, pothranjenost, loše zdravstveno stanje, nepismenost i mnogo slučajeva zloupotrebe zaštite koncentrisano je među najsiromašnijom djecom. Ukoliko se ovoj djeci obezbijede osnovne usluge kroz pristup opstanku i razvoju djeteta koji se zasniva na jednakom tretmanu, stvoriće se mnogo veća mogućnost za brži napredak ka ostvarenju milenijumskih razvojnih ciljeva i drugih međunarodnih obaveza vezanih za djecu.
• Pristup koji se zasniva na jednakom tretmanu može osigurati značajno bolji povrat ulaganja sprečavanjem većeg broja smrtnih slučajeva djece i majki, kao i pothranjenosti, te obezbijediti povećanje broja korisnika osnovnih usluga u oblasti primarne zdravstvene zaštite i ishrane.

U osnovnim školama je više djece nego ikad prije, a u periodu od 2003. do 2008. neto stopa upisa u osnovnu školu narasla je na 88%, za zemlje u razvoju u cjelini. U gotovo svim oblastima ostvarena je ravnopravnost polova u osnovnom obrazovanju, gdje su oko dvije trećine zemalja i teritorija to postigle do ciljne 2005. godine.
I društvo je ostvarilo koristi. U posljednje dvije decenije više od 1,8 milijardi ljudi je dobilo bolji pristup pitkoj vodi. Došlo je do stabilizacije učestalosti HIV-a u većini regija, dok broj smrtnih slučajeva usljed AIDS-a od 2004. bilježi pad. Uprkos globalnoj ekonomskoj krizi, još uvijek se postiže napredak u smanjenju siromaštva, posebno u Aziji.
Iako preostaje još mnogo izazova kako bi se u potpunosti ostvarili ciljevi, ovi uspjesi pokazuju da posjedujemo znanje i umjeće da preduzmemo revolucionarne korake za ljudski razvoj. Zadatak koji nam predstoji je da uskladimo ova sredstva sa političkom voljom i razboritim ulaganjima.

Izazov postizanja ravnopravnosti djece

Pravičan tretman djece je teorijsko pravo...

PANEL 1: Logika ujednačenih rješenja

PANEL 2: Prenos zadataka

ZAKLJUČCI

 

 

 

 

UNICEF i Milenijumski razvojni ciljevi

UNICEF began its mission in 1946 as a relief organization for children after World War II.  Its mandate soon expanded to helping children whose lives were at risk in developing countries. Almost 60 years later, UNICEF is more than 7,000 people in 157 countries and territories around the world. Nine of 10 staff members work closely with national and local governments and other partners around the world.

Throughout, UNICEF’s priorities have been realizing the intrinsic rights of children to a basic quality of life, rights world leaders further defined in the Convention on the Rights of the Child. UNICEF bases its actions on up-to-date substantial research and experience on what works to help give children the best start in life, to survive and thrive -- especially in emergencies -- and to go to school.

This work correlates closely with the Millennium Development Goals set by United Nations States in 2000 – and is central to meeting them. Of the 48 indicators of progress toward the Goals, UNICEF is chiefly responsible for progress in 13.


Search:

 Email this article

unite for children