O UNICEF-u u BiH

UNICEF u Bosni i Hercegovini

Kontakt

 

UNICEF u Bosni i Hercegovini

U skladu sa potpisanim Osnovnim standardnim sporazumom o saradnji, Program za BiH za period od 2010. do 2014. godine je odobren od strane UNICEF-ovog Izvršnog odbora 15. septembra 2009. godine.

 Kao što je predviđeno u Osnovnom standardnom sporazumu o saradnji, UNICEF u Bosni i Hercegovini razvija Akcione planove programa za BiH (koji se također zovu i master planovi operacija) koji su dizajnirani u bliskoj saradnji sa partnerima u institucijama vlasti i služe kao osnova svih programa, projekata i drugih aktivnosti koje UNICEF provodi u Bosni i Hercegovini. Aktuelni Akcioni plan za period 2010. do 2014. godine je potpisao predsjedavajući Vijeća ministara u aprilu 2010. godine.

Fond za djecu Ujedinjenih nacija (UNICEF) je dio tima Ujedinjenih nacija u BiH i svoje aktivnosti koordinira sa drugim UN agencijama kroz Okvir razvojne pomoći Ujedinjenih nacija (UNDAF). Trenutni UNDAF za Bosnu i Hercegovina 2010 - 2014 potpisan je u martu 2009 sa predsjedavajućim Vijeća ministara i njegova implementacija je počela od januara 2010.

Prethodno su Akcione planove programa za BiH odnosno master planovi operacija potpisani kako  slijedi:
• Za period 2002 – 2004, 4. februara 2003 potpisom predsjedavajućeg Predsjedništva BiH  i Predstavnika UNICEF-a.
• Za period 2005 – 2008, 3. juna 2005, potpisom predsjedavajućeg Vijeća ministara i Predstavnika UNICEF-a.
• Za 2009, 7. maja 2009 potpisom predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH i v.d. predstavnika UNICEF-a

 

 

 

 

UNICEF in Bosnia and Herzegovina


Search:

 Email this article

unite for children