Kampanja protiv predrasuda (Kultura za razvoj) 

 

Español Français

 

Kampanja o prijateljstvu, poštivanju vlastite tradicije i kulture, ali i upoznavanju i uvažavanju tradicije i kulture drugih

 

Djeca iz Bihaća, Bijeljine, Prijedora, Jajca, Gradiške, Srebrenika, Tešnja, Rudog, Sokoca i Sarajeva su na trodnevnim radionicama u augustu 2011 kroz kreativan rad učila o prijateljstvu, poštivanju vlastite tradicije i kulture, ali i upoznavanju i uvažavanju tradicije i kulture drugih. Iako je u vrijeme održavanja projekta bio ljetni rasput, radionice su probudile veliko interesovanje. Djeca su prvi put dobila priliku da  na osnovu vlastitog doživljaja, sama kreiraju slike i poruke, koje će uskoro osvanuti na javnim oglasnim prostorima širom BiH.


Radionice su dio programa “Kultura za razvoj” koji podržava fond španske vlade za realizaciju Milenijumskih razvojnih ciljeva (MDG-F), a u Bosni i Hercegovini sprovode tri agencije Ujedinjenih nacija: UNDP, UNESCO i UNICEF.
UNICEF BiH, koji je u okviru Programa nadležan za realizaciju aktivnosti vezanih sektor obrazovanja, odlučio je sa partnerima pokrenuti kampanju za promjenu stavova i ponašanja, oslanjajući se na direktno učešće djece i odraslih, kao pouzdan metod koji može voditi pozitivnim promjenama u društvu