Social Links

Home picture

front

UNICEF u Bosni i Hercegovini: prioriteti

 

U Bosni i Hercegovini UNICEF pruža podršku naporima države da ubrza sveobuhvatnu realizaciju prava djeteta, omogućavajući bolju socijalnu inkluziju, posebno najranjivije i socijalno isključene djece i porodica. 

Pravo na inkluzivno obrazovanje - Konferencija 2017

Pravo na inkluzivno obrazovanje znači transformaciju kulture, politike i prakse u svim formalnim i neformalnim obrazovnim okruženjima kako bi se osigurala edukacija za sve učenike. Inkluzivno obrazovanje je važno ne samo za osobe sa invaliditetom već i za društva u kojima žive, jer pomaže u borbi protiv diskriminacije i promovisanju različitosti i učešća. 

unite for children
Search: