Social Links

Home picture

front

UNICEF u Bosni i Hercegovini: prioriteti

 

U Bosni i Hercegovini UNICEF pruža podršku naporima države da ubrza sveobuhvatnu realizaciju prava djeteta, omogćavajući bolju socijalnu inkluziju, posebno najranjivije i socijalno isključene djece i porodica. 

unite for children
Search: