UNICEF-in Nümayəndəsi

UNICEF-in Azərbaycandakı Nümayəndəsi, Dr. Saca Faruq Abdullah

UNICEF Representative in the Photo
UNICEF-in Azərbaycandakı Nümayəndəsi, Dr. Saca Faruq Abdullah