Tədqiqat və hesabatlar

UNICEF tərəfindən aparılan işlər empirik məlumatlara, müstəqil qiymətləndirmələrə, ciddi tədqiqatlara və düşüncəli təhlillərə əsaslanır.

A former street child at the “Umid Yeri” Center for the Street Children.