8. Proqramın qiymətləndirilməsi vərəqəsi

About

Bu sorğu vərəqəsində BLS proqramınızı qiymətləndirərkən istifadə etməyiniz üçün rəylərin öyrənilməsi/məsləhətləşmə prosesləri və suallarla bağlı tövsiyələr verilir. Burada təklif olunan proseslər və suallar UNICEF-in Azərbaycan Nümayəndəliyi tərəfindən 2020-ci ilin aprel və may aylarında hazırlanan və tətbiq olunan Əsas Həyat Bacarıqları Qiyabi Tədrisi proqramının qiymətləndirilməsində istifadə edilmişdir.

Download document

(PDF, 766,40 KB) (PDF, 724,21 KB)