7. Əsas terminlərin izahı

About

Bu izahda Əsas Həyat Bacarıqları (ƏHB) QiyabiTədrisi üzrə Alətlər Dəstində və ilkin ƏHB təlimi proqramlarında istifadə edilən əsas terminlər açıqlanır. Tədris proqramında təqdim olunan əsas anlayışlara aid olan terminlərə, xüsusən Fasilitator Ssenariləri və Vizual Təqdimatlara aiddir.

Download document

(PDF, 765,97 KB) (PDF, 657,65 KB)