Oyunların əhəmiyyəti

Oyun yalnız əyləncə deyil – uşağın inkişafı üçün təməl məşğuliyyətdir.

UNICEF-in təqdimatında
Jovana and Daria play together (Serbia).
UNICEF/UNI220316/Pancic